این سیستم به گونه ای کار میکند که شما رنگ مورد نظر خود را با استفاده از کد عددی (که معمولا در وب سایت را کاربرد دارد) در احتیار دارید را وارد می کنید و به صورت خودکار مرورگر شما رنگ مناسب را برای پس زمینه و یا رنگ نوشته انتخاب می کند


تنظیم برای رنگ پس زمینه تنظیم رنگ نوشته
مقدار رنگ قرمز
مقدار رنگ سبز
مقدار رنگ آبی