• فناوری
  • سرگرمی
همچنین در ناتیلوس بخوانید


❶تعبیر خواب چرم و اشاء چرمی/تعبیر چرم و اشاء چرمی در خواب


خواص و فواید و مضرات هندوانه
مضرات هویج | فواید هویج | جدول ارزش غذایی
آموزش تغییر نوع زبان و عوض کردن زبان ویندوز به زبانی دیگر
مغالطه توسل به جهل چیست؟ توضیح مغالطه توسل به عدم آگاهی
حکم فقهی سقط جنین (کورتاژ)
امکان کنترل هوش مصنوعی فوق هوشمند وجود ندارد
آیا می‌دانید...! (اخبار و دانستنی های گوناگون) درباره بدن انسان
انرژي اتمي و کاربرد های آن
مستقل بودن، بزرگ‌ترین گناه «جمعیت امام علی» بود.
مواضع گروه‌های مختلف اصلاح‌طلب درباره انتخابات ریاست جمهوری
آیا استفاده از نام و عنوان پلتفرم‌های خارجی فیلتر شده منع قانونی دارد؟
لمس کنید جابجا شوید، ضربه بزنید و کارهای بیشتر.راهنمای لمسی ویندوز 10
آیا ایران پیشتاز #فرونشست زمین در جهان است؟
انیمیشن ساختار موتور موشک ها ، هواپیما ، جت ها و طیاره ها GIF
سنگ های آذرین و انواع آذرین ها در صنعت
معرفی خواص ویتامین ها و مضرات هندوانه حتما مطالعه کنید
مادلین آلبرایت به خاطر نقش آمریکا در «کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» عذرخواهی نکرده است
چرا مسولینِ ما، بعد از آنکه دیگر در قدرت نیستند، تازه متوجه مشکلاتِ مملکت میشوند؟
تعداد کشته شدگان واقعه گوهرشاد به روایت اسناد تاریخی
هدایت هاشمی و همسرش مهشید ناصری + بیوگرافی کامل
تعبیر خواب چرم و اشاء چرمی
Dream Interpretation دوشنبه 10 مرداد 1401 بازدید: 38
چرم و اشاء چرمی

چرم و اشاء چرمی

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺩﻳﺪﻥ ﭼﺮﻡ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻴﻔﻲ ﭼﺮﻣﻲ ﻧﻮ ﻭ ﻭﺍﮐﺲ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﺷﻴﮏ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻴﻔﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼﺮﻣﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮ ﻳﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﺎﻥ ﺧﻴﺮﻭ ﻧﻴﮑﻲ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻳﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼﺮﻣﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﮕﻴﺮﺩ. ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺳﺘﮑﺶ ﭼﺮﻣﻲ ﺳﻮﺩ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻳﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﺘﺎﻥ ﺩﺳﺘﮑﺶ ﭼﺮﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﺷﻤﺎ ﺩﺳﺘﮑﺶ ﭼﺮﻣﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻨﻔﻊ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﻔﺶ ﭼﺮﻣﻲ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﻔﺶ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﺳﻔﺮ ﭘﺮ ﺭﻧﺞ ﻭ ﺗﻼﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪﮐﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻼﺵ ﻭ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﻡ ﺍﺯ ﺷﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﻴﺮﺍﺛﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﺨﺺ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺷﺎﻣﺦ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ. ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻳﺪ ﭼﺮﻡ ﺍﺯ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻝ ﺣﻼﻝ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺣﺘﻲ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻢ ﺍﮔﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﭼﺮﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﺎﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻳﺪ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺧﻲ ﺭﻭﺯﻱ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﻌﻤﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻣﻌﺸﻴﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﭼﺮﻡ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﺍﺣﻤﻖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺳﻮﺩ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﺪ. ﭼﺮﻡ ﺍﺳﺐ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎﺟﻮﺍﻥ ﻣﺮﺩﻱ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

1 ﺩﻳﺪﻥ ﭼﺮﻡ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﻴﻬﺎﻳﻲ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ.

2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻟﺒﺎﺳﻲ ﭼﺮﻣﻲ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺯﺩ.

3 ﺩﻳﺪﻥ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺕ ﭼﺮﻣﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

4 ﺩﻳﺪﻥ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﻱ ﭼﺮﻣﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﺴﺐ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﺳﺖ.

5 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﺮﻡ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻐﻞ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:

ﻳﻚ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﭼﺮﻣﻲ: ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺷﻤﺎ.

ﺷﻤﺎ ﭼﺮﻡ ﻣﻲ ﺧﺮﻳﺪ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻭ ﺷﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻓﺎﻣﻴﻞ

ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﭘﻮﻝ

ﺍﺷﻴﺎﺀ ﭼﺮﻣﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﻴﺪ: ﺷﺎﻧﺲ ﻭ ﺷﺎﺩﻱ

ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﭼﺮﻣﻲ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻣﺸﺎﺟﺮﺓ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ

ﻳﻚ ﻛﻴﻒ ﭘﻮﻝ ﭼﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻫﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻳﻜﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻱ

ﺷﻤﺎ ﺯﻳﻮﺭﺁﻻﺕ ﭼﺮﻣﻲ ﻳﺎ ﻛﻴﻒ ﻭ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼﺮﻣﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ: ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﺎﻟﻲ

گردآوری: تیم وبسایت تفریحی سرگرمی ناتیلوسﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻴﻠﻪ: ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻳﻚ ﺯﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻴﻠﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ: ﻳﻚ ﻛﺎﺭ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻭﺳﺖ. ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻴﻠﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ: ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻣﺸﺎﺟﺮﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 65

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ‏ﻯ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻧﺘﺎﻥ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩ‏ﺍﻳﺪ, ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻛ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 54

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭ ﺷﺪﻩ‏ﺍﻳﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺭﺳﻴﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 38

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻳﺪﻩ‏ﺁﻟﻰ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﺑﻰ ﺑﺒﻴﻨﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺧﻮﺷﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 33

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺑﻮﺭﻳﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ: ﻣﻨﻔﻌﺖ. ﺩﻭﻡ: ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺯﻥ. ﺳﻮﻡ: ﺑﻪ ﻛﺪﺧﺪﺍﺋﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻮﺩﻥ(ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﻣﺎﺩﻯ ﻭ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻰ ﺧﻮﺩ). ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 57

ابراهيم كرماني گويد: انگبين در خواب، غنيمت بود از مال ها و نيكي بود از كردارها، زيرا كه در وي شفاي دردها است و شهد روزي بسيار بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: خوردن انگبين درخواب بر سه وجه است. اول: ر...


+ ادامه مطلب
بازدید: 37

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺭﺩ ﻏﻼﺕ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﻴﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ, ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﻣﺎﻝ ﻭ ﻣﻨﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺁﻭﺭﻳﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 36

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻒ ﻣﻴﮑﻨﺪ, ﺳﺨﻦ ﺯﺷﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﻔﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺗﻒ, ﺧﻮﻥ ﻳﺎ ﺧﻠﻂ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ, ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻣﺮﯼ ﺳﺨﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺣﻼﻝ ﻧﻴﺴﺖ. ﺟﯽ ﺍﭺ ﻣﻴﻠﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺭ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 26

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺟﻠﮕﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺛﻲ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺟﻠﮕﻪ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻭ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺟﻠﮕﻪ ﺍﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺧﺮﻡ ﭘ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 50

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻳﺎ ﺟﺪﺍﻳﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 35

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻮﺭﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﻛﺴﺐ ﻟﺬﺍﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻢ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ. 2 ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻮﺭ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﻱ ﭘﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻫﺠﻮﻡ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻳﻬﺎﻱ ﺭﻧﺞ ﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ. ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻮﺭ ﻣﺎ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 38

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻓﺴﺮ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺍﻓﺴﺮ: ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎ ﺍﻓﺴﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ. ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 48

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ , ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 32

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺟﺎﻕ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺩﺭﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎ , ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ. 2 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺭﻭﻱ ﺍﺟﺎﻕ ﮔﺎﺯ ﻏﺬﺍ ﻣﻲ ﭘﺰﺩ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 47

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه با كسي آشتي كرد، دليل كه عمرش دراز گردد و اگر بيند كه در آشتي، كسي را به فساد دين خواند، دليل كه وي را به صلاح و خير راه دين خواند. اگر بيند ه درخشم كسي را به صلاح دين م...


+ ادامه مطلب
بازدید: 27

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﺩﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ: ﻛﻨﻴﺰﻙ. ﺩﻭﻡ: ﺧﺎﺩﻡ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻛﻨﻴﺰﻙ ﺍﺳﺖ, ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﻱ ﻋﺸﺮﺕ ﻭ ﻃﺮﺏ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺁﺏ ﻳﺎ ﮔﻼﺏ ﻣﻲ ﺧﻮﺭ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 34

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮﺭﻱ: ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﻳﻚ ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺭﻱ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ: ﺷﻮﻫﺮ ﺍﻭ ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 39

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺻﺪﺍﻱ ﺍﺭﮒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪﺑﺎ ﺍﺭﮒ ﺁﻫﻨﮓ ﺩﻟﭙﺬﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻧﻮﺍﺯﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺩﻧﻴﻮ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 18

لطفا نظر خود را درباره مطلبی که خوانده‌اید، بنویسید...
نام شریف شما :
آدرس ایمیل:
مطلب :
کپی از مطالب این سایت تنها با ذکر فاتحه رایگان است
مجله تفریحی و سرگرمی ناتیلوس   Natilos.ir © 2022 - 2015
V 7.3