• فناوری
  • سرگرمی
همچنین در ناتیلوس بخوانید


❶تعبیر خواب چشم انسان/تعبیر چشم انسان در خواب


نکاح معاطاتی/حکم فقهی جواز ازدواج سفید
کلپتوکراسی kleptocracy نظام دزد سالاری چیست؟
آگاهی کاذب آدم‌های بدلی و توهمات خود برتر پنداری
میانگین رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ چقدر است؟
دانلود تمام سوال های سال سوم دبیرستان ( راهنمایی ) پیام های آسمانی نهم
هک کردن وب سایت دانشگاه به دلیل گرفتن نمره 9
رد معجزه های قرآن (مقاله کامل) بررسی کامل معجزه قرآن نقد قرآن و اسلام
GIF انیمیشن نحو حرکت پیستون ها در خودرو و موتور سیکلت
آیا موبایل‌ها با استفاده از برچسب باتری استراق‌سمع می‌شوند؟
دانستنی های جالب درمورد انسان ها
آناتومی
سوالات استخدامی مصاحبه دانشگاه افسری و پدافند و نیروی دریایی
GIF انیمیشن موتورهاى درون سوز و اعضای داخلی و فیزیکی آن
ارزیابی تعامل شرع و قانون تحقیق کامل ارزیابی تعامل شرع و قانون و تضاد های آن
دلایلی که وب سایت شما در گوگل ایندکس نمی شود یا دیر ایندکس می شود
فواید تخم شربتی برای لاغری و درد معده چیست
دانلود سؤالات دینی پایه نهم
کاربرد سنگ تراورتن در ساختمان ها و کاشی
علت امر به معروف و نهی از منکر چیست چرا باید امر به معروف بکنیم
اگر ایران در جنگ پیروز شد؛ پس جامِ زهر چه بود؟
تعبیر خواب چشم انسان
Dream Interpretation دوشنبه 10 مرداد 1401 بازدید: 48
چشم انسان

چشم انسان

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:

ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻭﻝ: ﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ.

ﺩﻭﻡ: ﺩﻳﻦ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﻲ.

ﺳﻮﻡ: ﺍﺳﻼﻡ.

ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﻓﺮﺯﻧﺪ.

ﭘﻨﺠﻢ: ﻣﺎﻝ.

ﺷﺸﻢ: ﻋﻠﻢ.

ﻫﻔﺘﻢ: ﺯﻳﺎﺩﺗﻲ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻣﺎﻝ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺮﺩ ﺑﻴﻨﺎﺋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﻫﺪﻱ ﻳﺎﺑﺪ ﭼﺸﻢ ﺍﺯﺭﻕ, ﺑﺪﻋﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺷﻬﻼ, ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺩﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺷﺪﻩ , ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﺪﻱ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﻱ ﺑﻤﻴﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭼﺸﻤﺶ ﻛﻮﺭ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻳﻦ ﺍﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﻱ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻣﺼﻴﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﻭﻱ ﺭﺳﺪ.

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺳﺮﻣﻪ ﻛﺸﻴﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺻﻼﺡ ﺩﻳﻦ ﺟﻮﻳﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﻪ ﻣﻘﺼﻮﺩﺵ ﺯﻳﻨﺖ ﻭ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭﺩﻳﻨﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻋﺰﻳﺰ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﺴﻲ ﺳﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﻭﻱ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﻛﺸﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﻣﺎﻝ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ ﭼﺸﻢ ﺍﻭ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﺑﺎﻃﻦ ﺩﻭﺭﻭﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺍﻭ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﻲ ﺩﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺯﻳﺎﺩﺗﻲ ﺻﻼﺡ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺳﻨﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﺴﻲ ﭼﺸﻢ ﺍﻭ ﺑﺮﻛﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻭ ﺑﺪﺍﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﺍﻱ ﻭ ﺑﺎﻍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻭ ﻏﺎﻳﺐ ﺷﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺭﻩ ﻧﺒﻴﻨﺪ.

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺩﻳﺪﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎ ﺁﻧﭽﻪ, ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺣﻖ ﺭﺍﺍﺯ ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺪﻫﺪ, ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺩﺍﺭﺩ, ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﻳﻤﺎﻧﺶ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺍﺯ ﺁﻫﻦ ﺍﺳﺖ, ﺍﺳﺮﺍﺭﺵ ﺑﺮﻣﻼ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻴﺰ ﻭ ﻧﺎﻓﺬ ﮔﺸﺘﻬﺎﻧﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯼ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﯽ, ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺷﮑﺎﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭﮎ ﻭ ﻓﻬﻢ ﺍﻭﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺑﻪ ﻏﻤﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﺩ, ﺟﺪﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﭼﻴﺰﯼ ﻗﺮﻣﺰﺭﻧﮓ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺒﻴﻨﺪ, ﺑﻪ ﺣﺎﺩﺛﻬﺎﯼ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﯼ ﺍﻭ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﭼﺸﻤﺪﺭﺩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺭﺯﻕ ﻭ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ; ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺒﺎﻻﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﭼﺸﻢ ﺩﺍﺭﺩ, ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﻳﺎ ﺩﻳﻨﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺗﺎﺭﯼ ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﭙﻮﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﺭﻡ ﺍﺳﺖ; ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻘﺺ ﻭ ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ, ﺑﻪ ﻏﻤﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﻓﺮﻭ ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﻭﻱ ﺍﺯ ﺁﻫﻦ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﺩﺭﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻭ ﺁﻣﺎﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻱ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﻧﻮﺭ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺷﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﻭﻱ ﺍﻭ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﻭ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺩﻳﻦ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎﻱ ﺍﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻛﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺷﺐ ﻛﻮﺭ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﻛﺴﻲ ﺳﻴﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯﺭﻕ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺪﻱ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻭ ﺳﻴﺎﻩ ﺷﺪ, ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪﻱ ﻧﺪﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺘﻜﺒﺮ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺁﻓﺖ ﺭﺳﻴﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻓﺖ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﺴﻲ ﺩﺳﺖ ﻓﺮﺍﺯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﺍﻭ ﺑﺮﻛﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺒﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﺴﻲ ﭼﺸﻢ ﺍﻭ ﺑﺒﺴﺖ ﻳﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﻧﻲ ﺭﺳﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﺶ ﺑﺮﻭﺩ ﻳﺎ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺍﻭ ﺧﻮﻥ ﻫﻤﻲ ﺭﻳﺨﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ, ﻏﻤﻲ ﺑﻪ ﻭﻱ ﺭﺳﺪ, ﻳﺎ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﺍﻭ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺍﺷﻌﺚ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﺍﻭ ﮔﻮﺵ ﻭ ﮔﻮﺵ ﺍﻭ ﭼﺸﻢ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺮ ﻛﻒ ﺩﺳﺘﺶ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺍﻭ ﺳﻔﻴﺪﻱ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﺳﺪ.

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﭼﺸﻢ

ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ: ﻋﺸﻖ ﺳﻮﺯﺍﻥ

ﭼﺸﻢ ﺗﻴﺮﻩ ﺭﻧﮓ: ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ

ﭼﺸﻢ ﮐﻢ ﺳﻮ: ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ

ﭼﺸﻤﺎﻥ ﭼﭗ: ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺷﺪﻥ ﺧﻮﺩ

ﭼﺸﻤﺎﻥ ﮐﺜﻴﻒ: ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺪ

ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢ: ﺍﻳﺪﻫﺎﯼ ﺑﺮﺑﺎﺩ ﺭﻓﺘﻪ

ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ: ﺩﺭ ﺧﻔﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺷﺪﻳﺪﺍ" ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

1 ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻟﻄﻤﻪ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

2 ﺩﻳﺪﻥ ﭼﺸﻤﺎﻧﻲ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﻓﺮﻳﺐ ﻭ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺍﺳﺖ.

3 ﺩﻳﺪﻥ ﭼﺸﻤﺎﻧﻲ ﺁﺑﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﺭﺃﻱ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ.

4 ﺩﻳﺪﻥ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﻲ ﺍﺳﺖ.

گردآوری: تیم وبسایت تفریحی سرگرمی ناتیلوسﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ‏ﻯ ﺑﻨﺪﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻨﺪﺭﻯ ﻣﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺭﺳﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭﻯ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ,...


+ ادامه مطلب
بازدید: 31

ﺟﯽ ﺍﭺ ﻣﻴﻠﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻋﻜﺲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﻤﺎﺷﺎﻯ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻋﻜﺲ ﺑﺎﺷﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 39

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺳﻴﺮﺍﺑﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﺸﻨﮕﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﻓﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺭﻧﺠﻲ ﻭ ﺯﺣﻤﺘﻲ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺩﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺩﻧﻴﺎ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺗﺸﻨﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﺪﻭ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 35

ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺟﻮﯼ ﺁﺏ ﻭ ﭘﺎﮐﻴﺰﻩ ﻭ ﮔﻮﺍﺭﺍﻳﯽ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻭ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺗﻮﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﺟﻮﻳﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺁﺏ ﺯﻻﻝ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺪﻳﻊ ﻭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﯼ ﻣ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 19

محمدبن سيرين گويد: جاروب درخواب، خادم و خدمتكار است و جاروب درشت خادمي است كه تقاضاي چيزها كند. اگر بيند كه خانه را به جارو مي رُفت، دليل كه مالش ضايع شود. اگر بيند خانه كسي مي رُفت، دليل كه مال كسي ب...


+ ادامه مطلب
بازدید: 39

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﮔﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮔﻠﻬﺎ ﻭ ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺯﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ , ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺰ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 46

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺎﺩﺭﻭﻙ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺳﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭﻝ: ﺣﺎﺟﺖ ﺭﻭﺍﺋﻲ, ﺩﻭﻡ: ﻛﺎﻡ ﻳﺎﻓﺘﻦ, ﺳﻮﻡ: ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻏﺎﺋﺐ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺩﺭﻭﻙ ﻫﻤﻲ ﺧﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﻭ ﺭﻭﺍ ﺷﻮﺩ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 36

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺑﺎﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺍﻱ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻧﻴﮑﻲ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﺭﮐﺸﻴﺪﻥ ﺳﻮﺩ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﺭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺪﺍﻧ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 49

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺗﺘﻤﺎﺝ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﻩ ﻳﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﺳﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﭙﺎﻫﻲ ﻭﻱ ﺭﺍ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻭﺧﻴﺮ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮﮔﻮﺵ ﻭ ﻛﺸﻚ ﻭ ﻣﺎﺳﺖ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 28

ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعي زينت و وسيله اي براي افزودن زيبايي. چنان چه کسي در خواب ببيند که ابروهاي سالم و طبيعي و خوبي دارد که هيچ نقصي در آن نيست نشان آن است که نزد مردم م...


+ ادامه مطلب
بازدید: 60

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺷﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ ﻭﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺍﻭ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺍﻭ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺍﻭ ﺑﻴﻔﺘﺎﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺭﻭﺩ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 33

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﮔﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 34

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﺻﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﺛﺮﻭﺗﻲ ﮔﺮﺩ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﺪ. 2 ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺧﺮﺍﺏ ﻭ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 34

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺮ ﻭ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﺩﺏ ﻋﻄﺎ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺩﻳﺪﻥ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ, ﺷﺮﻑ, ﺭﻭﺯﯼ, ﺑﺮﮐﺖ ﻭ ﺩﺭﺍﺯﯼ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ. ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 47

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻱ ﻭ ﺳﻴﺮ ﻭ ﺳﻴﺎﺣﺖ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﺭﻭﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 36

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺍﮊﺩﺭ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﻳﻚ ﺍﮊﺩﺭ ﺭﺍ ﺁﺗﺶ ﻣﻴﺰﻧﻴﺪ: ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﺍﮊﺩﺭ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ: ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﺴﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﮊﺩﺭ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ: ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﻤﺎ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 61

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﭽﺔ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﻱ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﻓﺮﻳﺐ ﻣﺎﻫﺮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺭﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﻱ ﻛﺜﻴﻒ ﻭ ﻻﻏﺮ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 33

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺁﺩﺭﺱ ﺭﺍﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ: ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﯽ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺁﺩﺭﺱ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﮐﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ: ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎﯼ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﻨﻴﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﻳﮏ ﺁﺩﺭﺱ ﺭﻓﺘﻦ: ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 54

لطفا نظر خود را درباره مطلبی که خوانده‌اید، بنویسید...
نام شریف شما :
آدرس ایمیل:
مطلب :
کپی از مطالب این سایت تنها با ذکر فاتحه رایگان است
مجله تفریحی و سرگرمی ناتیلوس   Natilos.ir © 2022 - 2015
V 7.3