• فناوری
  • سرگرمی
همچنین در ناتیلوس بخوانید


❶تعبیر خواب پادشاه/تعبیر پادشاه در خواب


نقش فيزيک در فناوري هاي بهداشت و درمان از اشعه ايکس تا هولوگرافي
دانلود رایگان کل مجموعه کامل فیلم Supernatural فوق طبيعي ( قسمت 1 تا 7)
بریده ای از کتاب پشت پرده ریاکاری اثر " دن اریلی روانشناس ومتخصص اقتصاد رفتاری"
ولایت در ترازوی عدالت! چرا تلقی رایج از ولایت فقیه، مانع تحقق عدالت است؟
چرا رهبر مشکلات زندگی، بانکی، تورم و اقتصادی می داند و کاری نمی کند؟
آیا جهاد بر زنان واجب است؟ آیا زنان نیز می توانند مثل مردان جهاد کنند
انواع چوب و خواص فیزیکی و شیمیایی تمام چوب ها
چین بیش از نصف غلات جهان را ذخیره کرده است
خسارت تحریم‌ها علیه ایران چقدر است؟‌
چطور می توانند مشارکت بسیار پایین انتخابات را نبیننند؟
بیوگرافی شیدا خلیق بازیگر + زندگی شخصی و همسرش
تفاوت هاست لینوکس با هاست ویندوز
آموزش کامل انجام تنظیمات حساب کاربری ویندوز و ساخت پسورد در ویندوز
آناتومی مغز + عکس تمام رنگی و شفاف
سوگیری شناختی معنا انگاری چیست؟ مگه میشه اتفاقی باشه؟
نکاتی درباره ایجاد رمزهای عبور و رمزهای عبور قوی
همه چیز درباره ی درخت توسکا + خواص فیزیکی شیمیایی
حضرت علی(ع)صحنه مرگ راچنین بیان می فرمایند
دلایل عقلی و فطری معاد چیست؟
واکنش های بدن در مواجهه سرمازدگی تا مرگ و کالبدشکافی
تعبیر خواب پادشاه
Dream Interpretation جمعه 5 فروردين 1401 بازدید: 54
پادشاه

پادشاه

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﮔﺸﺎﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﻭ ﺧﺮﻡ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﻭ ﮔﺸﺎﺩ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺻﻼﺡ ﺑﺎﺯﺁﻳﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺣﺎﺟﺖ ﺩﺭﺑﺎﻥ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﻓﺮﻭﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺍﮔﺮ ﻧﺪﻳﻢ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺴﻲ ﻣﻼﻣﺖ ﺭﺳﺪ.

ﺍﮔﺮ ﻣﻼﺯﻣﺎﻥ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻐﻞ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺻﻼﺡ ﺁﻳﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺍﻋﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﺪﻳﻤﺎﻥ ﻳﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﺎﻥ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﻭ ﮔﺸﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻼﻣﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ, ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﺑﺎﺯﺁﻳﺪ.

ﺍﮔﺮ ﭼﺎﻛﺮﺍﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻼﻣﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻐﻞ ﺩﻭﻥ ﺑﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻭ ﮔﺸﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﻣﻘﻨﻌﻪ ﺯﻥ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ.

ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺷﻮﺩ

ﺍﮔﺮ ﺟﻼﺩ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻭ ﺯﻭﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺩﺑﻴﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺪ ﺑﻴﺎﺑﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﻲ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻳﺎﺑﺪ,

ﺍﮔﺮ ﺭﻛﺎﺑﺪﺍﺭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻨﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﻏﺎﺷﻴﻪ ﺩﺍﺭﻏﺎﺷﻴﻪ ﺩﺍﺭﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺯﻳﻦ ﻭ ﺑﺮﮒ ﻭ ﻧﻤﺪ ﺯﻳﻦ ﻭ... ﺍﺳﺒﻬﺎﻯ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﺑﺎﺩﺷﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﺳﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﻭ ﻧﻴﻜﻮ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺯﻧﺎﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﻧﺴﺎﻻﺭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺧﺮﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ: ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ(ﺹ) ﺍﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ. ﺩﻭﻡ: ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻭﺭﺯﺩ. ﺳﻮﻡ:ﺁﻥ ﻛﻪ ﮔﻮﺵ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﻨﺪ, ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ. ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺍﻭ ﺧﻄﺒﻪ ﻛﺮﺩ. ﭘﻨﭽﻢ: ﺁﻥ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺭﺳﻮﻝ (ﺹ) ﺑﺮ ﺕ ﻥ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ. ﺷﺸﻢ: ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮﻱ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻔﺘﻢ: ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺪ ﻙ ﺍﻭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺎﻣﺎﻫﺘﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ. ﻫﺸﺘﻢ: ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﻭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﻬﻢ: ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺷﻬﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﻫﻢ: ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻭ ﻣﺤﺮﺍﺏ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ: ﺁﻥ ﻛﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮﻱ ﺩﻫﺪ. ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ: ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎﻭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﭼﻴﺰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻥ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ.

ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻛﻼﻩ ﺩﺍﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺍﻟﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻛﻼﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺷﺮﻑ ﻭ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻛﺎﺭ ﻭﺩﺭﺍﺯﻱ ﻋﻤﺮ ﺍﻭ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻛﻼﻩ ﭼﺮﻛﻴﻦ ﻭ ﺩﺭﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺑﺪﻱ ﺣﺎﻝ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻭ ﻋﻤﺮ ﺍﻭ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺩﺳﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ, ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺭﺳﻮﻝ (ﺹ) ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺑﺮﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺭ ﺑﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻭ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ, ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺯﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻫﻞ ﺁﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﺍ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﺳﺪ ﺍﺯ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﻭ ﺁﻧﺠﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﻣﻨﻜﺮ ﻧﺒﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﻣﻀﺮﺕ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﻞ ﺁﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺮﺳﺪ.

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ ﺑﻤﺮﺩ ﻭ ﺩﻓﻨﺶ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻭﻱ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺍﻭ ﺑﺮﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻔﻜﺮ ﺩﻝ ﻭ ﺭﻧﺠﻮﺭ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻌﺒﻪ ﺳﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺍﻭ ﺯﻭﺍﻝ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﻳﻤﻦ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﺳﻼﻡ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﺪﻭ ﺳﻼﻡ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﺧﻠﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﺳﻦ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻳﺎ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﺳﻦ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﻧﺼﻴﺐ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺳﻲ ﻧﻴﻜﻮ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺋﻲ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺯﻳﺎﺩﺗﻲ ﻭﺑﺰﺭﮔﻲ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ ﻭ ﻋﺰﺕ ﻭ ﺟﺎﻩ ﻭﻱ ﻭ ﺧﺪﻡ ﻭ ﺣﺸﻢ ﻭ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺍﻭ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻧﻘﺼﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ, ﺗﺎﻭﻳﻠﺶ ﺑﻪ ﺧﻼﻑ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ.

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺧﺘﻔﻪ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻭﻱ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻓﺮﻭ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻱ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺣﺮﻣﺖ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﺪ.

ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺍﺷﻌﺚ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻭ ﺁﻓﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﻭ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺑﺨﻔﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﺪﺍﻥ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺷﻐﻞ ﻭ ﻋﻤﻠﺶ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

گردآوری: تیم وبسایت تفریحی سرگرمی ناتیلوسﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺑﭙﺎﺵ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻚ ﺑﺎﻍ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻰ ﺧﻮﺵ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 78

ﻣﻮﻟﻒ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺁﻣﭙﻮﻝ ﺯﺩﻥ ﻭﺭﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﺯﺩﻥ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺑﻴﻢ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺍﮔﺮ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺸﺖ ﻣﻔﺎﺭﻗﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﻭﺑﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﺳﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺧﻔﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 56

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻳﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺍﺳﺖ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 56

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺎﺭﭼﺔ ﺑﺮﺯﻧﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﺩﻱ ﻭ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺍﺳﺖ. 2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭘﺎﺭﭼﺔ ﺑﺮﺯﻧﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 47

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺗﻤﺸﮏ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻏﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺗﺮﺵ ﻣﺰﻩ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﺳﺮﺥ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺥ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻤﺸﮏ ﺳﻴﺎﻩ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻤﺸﮏ ﺳﺮﺥ ﺍﺳﺖ. ﺗﻤﺸﮏ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 67

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻱ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻱ ﺍﻭﺭﻧﺠﻦ ﺩﺭ ﭘﺎﻱ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﻧﺞ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ, ﺭﻧﺞ ﻭ ﺳﺨﺘﻲ ﺍﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﭘﺎﻱ ﺍﻭﺭﻧﺠﻦ, ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﻮﻱ ﺍﺳﺖ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 63

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﭼﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﺮ ﺷﺶ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ: ﺯﻥ, ﺩﻭﻡ: ﻛﻨﻴﺰﻙ, ﺳﻮﻡ: ﻋﺎﻟﻢ, ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﻱ ﻭﺛﺮﻭﺕ, ﭘﻨﺠﻢ: ﻣﻜﺮ, ﺷﺸﻢ: ﻣﻜﺮ ﻭ ﺣﻴﻠﻪ ﻣﺮﺩ ﭼﺎﻩ ﻛﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﻣﻜﺮ ﻭ ﺣﻴﻠﻪ ﺍﺳﺖ. ﺧﺎ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 69

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺑﻴﻮﻩ ﻣﺮﺩ: ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺩﺭﺑﻴﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﺑﻴﻮﻩ ﺑﺎ ﺯﻧﻲ ﻫﻤﺴﺎﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: ﺁﺭﺯﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻦ ﺑﻴﻮﻩ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: ﺍﻭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﻴﻨﺪﻳﺸ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 65

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲ: ﻧﮕﺮﺍﻧﻴﻬﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ: ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﭘﺸﺖ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲ: ﻳﻚ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﻟﭙﺬﻳﺮ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲ ﺭﻭﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 55

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺎﺭﻙ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻛﻰ ﻗﺪﻡ ﻣﻰ‏ﺯﻧﻴﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺟﺸﻦ ﺍﺳﺖ. ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻙ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻗﺪﻡ ﻣﻲ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 49

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺟﺴﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻭ ﺑﮕﺮﺩﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺩﻭﺭﻱ ﺟﺴﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺭﻭﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺟﺴﺘﻦ ﻋﺼﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻱ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻱ ﻗﻮﻱ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 56

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﭼﺎﻗﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻧﻌﻤﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﺧﻲ ﺭﻭﺯﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻻﻏﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﺎﻕ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻭﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺷﻤﺎ ﺭﻓﻊ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 44

جايي ديگر در مورد کليه وسايل و ابزار تدخين نوشتم. زير سيگاري هم از ابزار تدخين است و تعبيري مشابه ديگر از ابزار اين عمل دارد و علت و انگيزه اي است براي تالم و ناراحتي و تلخ کامي. اگر در خواب ببينيد که...


+ ادامه مطلب
بازدید: 65

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﻮﺷﮕﺬﺭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻴﺪ , ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﻔﺮﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﻣﻼﻝ ﺁﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ. 2 ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 48

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻲ ﭘﺎﺭﻩ ﻭ ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮﺷﺸﻬﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻳﺄﺱ ﻣﺒﺪﻝ ﺧﻮ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 56

ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﮔﻮﻳﻨﺪ: ﺳﻔﺮ ﻛﻨﺪ, ﻭ ﻣﺮﺍﺩ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﺵ ﺗﺒﺎﻩ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺑﺸﺴﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﺎﺭ ﺭﺳﺘﻪ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 59

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﺴﻲ ﻧﺎﻡ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ. 2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﻢ ﺟﻌﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﻲ ﻛ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 49

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺩﻳﺪﻥ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺁﻭﺭﺩ. 2 ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺓ ﺧﻮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 42

لطفا نظر خود را درباره مطلبی که خوانده‌اید، بنویسید...
نام شریف شما :
آدرس ایمیل:
مطلب :
کپی از مطالب این سایت تنها با ذکر فاتحه رایگان است
مجله تفریحی و سرگرمی ناتیلوس   Natilos.ir © 2022 - 2015
V 7.3