• فناوری
  • سرگرمی
همچنین در ناتیلوس بخوانید


❶تعبیر خواب ﺟﺎﻣﻪ/تعبیر ﺟﺎﻣﻪ در خواب


برخی از مهم ترین خواص پرتقال را حتما بدانید
حکم فقهی سقط جنین (کورتاژ)
خواص این پشمالوی پر خاصیت « کیوی » چیست؟
دانلود رایگان فیلم ساعت 5 عصر
CSS چیست؟ و چگونه کار می کند
آیا تجلیل از شهید سلیمانی به معنای تأیید نظام بود؟
دلایلی که وب سایت شما در گوگل ایندکس نمی شود یا دیر ایندکس می شود
چهار ویژگی نظام دموکراتیک در برابر دیکتاتوری
چرا انگلیسی‌ها در سوم شهریور ۱۳۲۰ رضاشاه را برکنار نمودند؟‎
کاربرد های پلاستیک و ویژگی ها و میزان تولید سالیانه
آناتومی دستگاه عصبی و رشته ها + عکس تمام رنگی و شفاف
چطور می توانند مشارکت بسیار پایین انتخابات را نبیننند؟
چگونگی ساخت و کشف خورشید
بیوگرافی مرجانه گلچین و همسرش + علت طلاق
بررسی موشکافانه رفتار احتمالی بانک مرکزی اروپا در تقویت یورو
دولت ها کشور را هدایت می‌کنند یا سیاست‌های کلان نظام؟
مضرات و خواص و فایده های سیب زمینی + خواص و جدول ارزش غذایی
پاسخ صادق زیباکلام به وزیربهداشت نهاد رهبری در دانشگاه‌ها
یوم الله دوم خرداد/ دوم خرداد چه تحولاتی در جمهوری اسلامی ایجاد کرد؟
دانلود مجموعه کامل انیمیشن فرمانروایان مقدس + تمام قسمت ها
تعبیر خواب ﺟﺎﻣﻪ
Dream Interpretation يكشنبه 9 مرداد 1401 بازدید: 46
ﺟﺎﻣﻪ

ﺟﺎﻣﻪ

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:

ﺩﻳﺪﻥ ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻭﻝ: ﺯﻥ.

ﺩﻭﻡ: ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ.

ﺳﻮﻡ: ﻣﺎﻝ.

ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺧﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ.

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻴﭽﻲ ﺑﺒﺮﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺭﺳﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﻱ ﺍﻓﺘﺪ.

ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

ﺟﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻴﻜﻮ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﻭ ﻧﻴﻜﻮ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺪ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﺵ ﺑﺪ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻧﻴﻜﻮﺋﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺭﻋﻴﺖ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺯﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺳﺮﺥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺧﺮﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻭ ﻃﺎﻋﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺳﺒﺰ ﺣﻠﻪ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎﻥ ﺍﺳﺖ, ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺴﺘﻪ, ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﻛﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﻛﺒﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻣﻀﺮﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺩﺭﻳﺪﻩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻥ ﺭﺍﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﭘﺸﻤﻴﻦ ﻭ ﻧﻤﺪﻳﻦ ﻭ ﭘﻼﺱ, ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮﻗﻊ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺩﺭﻭﻳﺸﻲ ﻭ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﭼﺮﻛﻴﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﻏﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﻛﺎﻏﺬﻱ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻣﻼﻣﺖ ﻭ ﺷﻨﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﻬﺎﺭﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﺪ ﺟﻬﻤﻪ ﺑﻲ ﺩﺭﺯ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻔﻦ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺷﻐﻠﻬﺎﻱ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﺮﺵ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﺎﻩ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﻣﻬﺘﺮﻱ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺍﮔﺮ ﺍﻫﻞ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺵ ﻗﻮﻱ ﺷﻮﺩ, ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﻭﺯﻳﺮﻱ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻳﺎﺑﺪ, ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺧﻠﻖ ﻣﻼﻣﺘﺶ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺣﺎﺟﺒﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻄﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﺎﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻮﺍﻧﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺍﻭ ﻳﺎﺭﻱ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻄﺎ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻭﻱ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺟﻼﺩﻱ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﻳﻦ ﺍﻭ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻛﺴﺐ ﺩﻧﻴﺎﺋﻲ ﺍﻭ ﻧﻴﻜﻮ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺍﻫﻞ ﺻﻼﺡ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﻳﻨﺶ ﺑﻪ ﺻﻼﺡ ﺁﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺍﻫﻞ ﻓﺴﺎﺩ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﻓﺴﺎﺩ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﻣﺰﺩ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻦ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻔﻜﺮ ﻭ ﺭﻧﺠﻮﺭ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﻃﺒﻴﺒﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺵ ﻧﻴﻜﻮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺟﻬﻮﺩﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺮ ﻭ ﺣﻴﻠﻪ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﻫﻼﻙ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﺵ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺗﺮﺳﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﻳﻤﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﻛﺸﻴﺸﻲ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻴﻠﺶ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺿﻼﻟﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺪﺩﻳﻨﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻫﻼﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﺪﻱ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻋﻄﺎﺋﻲ ﺑﺪﻭ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺘﺎﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻬﺘﺮﻱ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺯﻧﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﺘﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﻭﺭ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﺭﻱ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﻟﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎﻱ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﮔﻮﺭﻛﻨﻲ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺩﻱ ﺳﻔﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﻫﻤﺖ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻨﻴﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﻛﺸﻴﺸﺎﻥ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺴﻲ ﻣﺼﻠﺢ ﺭﻭﺯﻱ ﺣﻼﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻗﺼﺎﺑﻲ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻫﻲ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻜﻮﻫﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺯﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ.

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻮ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻗﺼﺎﺭﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻧﻴﻜﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺗﻨﮓ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺩﻳﺪﻥ, ﺑﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﺎﻡ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻪ ﮔﺎﺭﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺯﺭﺑﻔﺖ, ﺯﻥ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﻭ ﻛﻨﻴﺰﻙ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﺩ, ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮﺩ ﻭ ﻣﺨﻄﻂ, ﺧﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺭﺳﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﺳﺖ, ﺯﺧﻢ ﺗﺎﺯﻳﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ, ﻳﺎ ﻏﻤﻲ ﺳﺨﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﻣﻌﻴﻦ, ﻣﺎﻝ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩ.

ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺗﺎﻭﻳﻞ ﺩﻳﺪﻥ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺩﻭ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ: ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺪﻧﻴﺎ, ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻮ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺩﻧﻴﺎ. ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻮ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﺩﺍﺷﺖ, ﻫﻢ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻫﻢ ﺩﻳﻦ ﺭﺍ ﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺗﻨﮓ ﺑﻴﻨﺪ, ﻫﻢ ﺩﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺟﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﭼﺮﻛﻴﻦ ﻭ ﺩﺭﻳﺪﻩ ﺑﻴﻨﺪ, ﻫﻢ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻫﻢ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺳﺖ, ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺳﺮﺥ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﻜﻮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻫﻢ ﻧﻴﻜﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺍﺯ ﻃﻴﻠﺴﺎﻥ ﻭ ﻗﺒﺎﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﺭ, ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺧﺼﻮﻣﺖ, ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﺯﺭﺩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ: ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺯﺭﺩ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺷﻮﻫﺮﻱ ﺁﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﻮﺩ.

گردآوری: تیم وبسایت تفریحی سرگرمی ناتیلوسﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺑﻬﻤﻦ: ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺩﻓﻦ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻬﻤﻦ: ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺑﻬﻤﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻄﺮﻯ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰ‏ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 28

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺑﺨﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﺸﺎﻧﻬﯽ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 48

ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺭﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﻑ ﺍﺯ ﻫﻮﺍ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﻣﺎﻝ ﻭ ﻧﻌﻤﺖ ﺣﻼﻝ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﺩ, ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺁﺭﺩ ﺟﻮ , ﺑﻪ ﺗﺎﻭﻳﻞ ﺩﺭﺳﺘ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 59

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺯﻥ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺩﻟﻴﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ, ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﻳﺎ ﻧﺰﺩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 38

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮﺩﻥ: ﮐﻮﭺ ﮐﺸﯽ ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰﻯ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ‏ﺑﻨﺪﻯ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﭼﻴﺰﻯ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ‏ﺑﻨﺪﻯ ﺷﺪﻩ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﺑﻪ ﺍ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 28

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻪ ﭼﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻪ ﺩﻳﮓ ﺍﺳﺖ. ﺗﻪ ﭼﻴﻦ ﻣﺎﺋﺪﻩ ﻭ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﺪ, ﺗﻪ ﭼﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻥ ﺑﺎﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﮑﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﻧ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 38

ﺧﺎﻟﺪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﺪ ﺗﺮﻩ‏ﻓﺮﻭﺷﻰ ﻛﺮﺩ, ﺗﺄﻭﻳﻠﺶ ﻧﻴﻜﻮ ﺍﺳﺖ, ﺯﻳﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﻛﺎﺭﻯ ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ‏ﻯ ﺧﻠﻖ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﻔﻠﺴﻰ ﻭ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﺳﺖ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 27

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺰﺷﻚ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺷﺪﻩ‏ﺍﻳﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻓﺘﺎﻥ ﺗﻼﺵ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 40

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺧﺒﺮﻫﺎﻱ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻳﻚ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻳﺎ ﺩﻓﺘﺮﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻣﺒﻠﻬﺎ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﻣﺮﮒ ﻳﻜﻲ ﺍ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 24

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺑﺎﻗﻼ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺑﻲ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺭﺩﻥ, ﺍﮔﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﺎﻡ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻏﻢ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺗﺎﻭﻳﻞ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺨﻮﺭﺩ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 21

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺟﺎﺭﺧﺘﻲ ﻳﺎ ﺟﺎ ﻟﺒﺎﺳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﭼﻮﺏ ﻟﺒﺎﺳﻲ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻣﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺁﻭﻳﺰﻳﻢ. ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺭﺍ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 39

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ‏ﻯ ﭘﺎﭘﻴﭻ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 41

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻤﺎﻟﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻬﯽ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﺳﺖ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 30

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﺩﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ: ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎ, ﺩﻭﻡ: ﺗﺤﻴﺮ ﻭ ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﻲ ﻭ ﻓﺮﻭﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺑﻴﭽﺎﺭﮔﻲ. ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﻴﻬﻮﺵ ﺷﺪ, ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﻘﻞ ﺍﻭ ﺯﺍ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 69

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﭼﺮﻡ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻴﻔﻲ ﭼﺮﻣﻲ ﻧﻮ ﻭ ﻭﺍﮐﺲ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﺷﻴﮏ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻴﻔﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 38

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻮﺕ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ: ﻣﺎﻝ ﺩﻧﻴﺎ, ﺩﻭﻡ: ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﺧﻮﻳﺶ, ﺳﻮﻡ: ﺩﻋﻮﺍ ﻭ ﻧﺰﺍﻉ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻥ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺗﻮﺕ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺭﺩﻥ, ﺩﻟﻴﻞ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 37

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ: ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻋﺰﻳﺰ. ﺩﻭﻡ: ﺑﺨﺖ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ. ﺳﻮﻡ: ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻛﺎﻣﺮﺍﻧﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭ ﺣﺸﻤﺖ. ﭘﻨﺠﻢ: ﺧﺒﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎﻃﻞ ﺍﺳﺖ. ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 51

ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (ﺹ) ﮔﻮﻳﺪ: ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﺍﺯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ (ﺹ) ﺷﻨﻴﺪﻡ: ﻫﺮ ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺮﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺩ, ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﺩﺭﻭﻳﺸﻲ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺑﺰ ﻧﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻟ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 49

لطفا نظر خود را درباره مطلبی که خوانده‌اید، بنویسید...
نام شریف شما :
آدرس ایمیل:
مطلب :
کپی از مطالب این سایت تنها با ذکر فاتحه رایگان است
مجله تفریحی و سرگرمی ناتیلوس   Natilos.ir © 2022 - 2015
V 7.3