• فناوری
  • سرگرمی
همچنین در ناتیلوس بخوانید


تعبیر خواب بز/تعبیر بز در خواب


وزیر اقتصاد خواستار فروش ایران خودرو و سایپا شد+جزئیات درخواست رسمی خاندوزی از دولت
آیا اینترنت روبیکا رایگان است بررسی دقیق اینترنت مصرفی در روبیکا
چرا عملیات بازار باز در ایران نمی تواند موفق باشید و شکست می خورد
آیا موبایل‌ها با استفاده از برچسب باتری استراق‌سمع می‌شوند؟
چرا یک سایت سزاوار جریمه گوگل است؟
چرا از هاست رایگان استفاده نکنیم
آناتومی مغز + عکس تمام رنگی و شفاف
بحران کالری چیست
خوردن هندوانه باعث درد مفاصل و ضعف جنسی می‌شود
خشکی پلک: علل، علائم و درمان
متنی که با کمک راوی با صدای بلند خوانده می شود را بشنوید
روز ششم محرم : قاسم بن الحسن (ع)
هنگامی که یک مشکل را گزارش می کنم، چه اطلاعاتی برای ماکرسافت ارسال می شود؟
آنچه باید در مورد رابطه جنسی مقعدی بدانید!!
خواص فندق، خواص دارویی فندق، فواید فندق | فندق و اسهال
یادی هم کنیم از اوج دیکتاتوری و امکان دادخواهی در مملکت عدل علی
چرا انگلیسی‌ها در سوم شهریور ۱۳۲۰ رضاشاه را برکنار نمودند؟‎
جدید ترین زمر یا کد تقلب بازی GTA4 IV برای PS3
ترفندهایی در ویندوز که هرگز از آنها نشنیده اید!
چرا ایجاد اشتعال بدون برجام امکان پذیر نیست؟
تعبیر خواب بز
Dream Interpretation سه شنبه 2 فروردين 1401 بازدید: 115
بز

بز

ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (ﺹ) ﮔﻮﻳﺪ:

ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﺍﺯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ (ﺹ) ﺷﻨﻴﺪﻡ: ﻫﺮ ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺮﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺩ, ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﺩﺭﻭﻳﺸﻲ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﺩ

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:

ﺑﺰ ﻧﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻟﺸﮕﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﻴﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺮ ﻭﻱ ﻧﺸﺴﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩ ﻣﻘﺪﻡ ﻟﺸﮕﺮ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻡ ﻟﺸﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﺷﻮﺩ.

ﺩﻳﺪﻥ ﺑﺰ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻣﺮﺩﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺑﺰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺮﺩﻱ ﺑﻮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺰ ﺯﻧﻲ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺑﺰﻱ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻇﻔﺮ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺰ ﺭﺍ ﺑﻜﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺖ ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﺨﻮﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﻭﻱ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﻣﻲ ﺭﺍﻧﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻜﺮ ﻭ ﺣﻴﻠﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺑﺰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﺎﻩ ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ, ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺮ ﻭﻱ ﺑﺰ ﺷﻜﺴﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻭﻫﺎﻱ ﺑﺰ ﺩﺭﺍﺯ ﻭ ﻗﻮﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ, ﻳﺎ ﺩﺭ ﻋﺪﺩ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﻣﻬﺘﺮ ﻭ ﻗﻮﻱ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻇﻔﺮ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﻮﻱ ﺍﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﺶ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﺸﻢ ﺍﻭ ﺑﺴﺘﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ. ﺍﮔﺮﺑﻴﻨﺪ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺰﻱ ﻳﺎﻓﺖ, ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﺪﻭ ﺑﺨﺸﻴﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻧﻲ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ.

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺰﻱ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﺷﻴﺪ ﻭ ﺷﻴﺮ ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﻲ ﻣﺎﻝ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺰ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﺖ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺣﺎﺟﺖ ﺭﻭﺍ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪﻩ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺰ ﺭﺍ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻛﺸﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺡ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻓﺎﺋﺪﻩ ﻧﺒﻴﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺰ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺍ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻃﻼﻕ ﺩﻫﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺭﻣﻪ ﺑﺰ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﺩﺍﻧﺴﺘﻤﻠﻚ ﺍﻭﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﻭﻱ ﺭﺍ ﻣﺎﻝ ﻭ ﻧﻌﻤﺖ ﻭ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺭﻣﻪ ﺑﺰ ﻭ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﺤﺮﺍ ﻣﻲ ﭼﺮﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﻻﻳﺘﻲ ﺍﺯ ﻋﺮﺏ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻋﺠﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﻮﺩ.

ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺰ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺷﻔﺎ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﭘﺸﻢ ﻭ ﺷﻴﺮ ﺑﺰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺧﻴﺮﻭ ﺑﺮﻛﺖ ﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺑﺪﻭ ﺩﺍﺩﻧﺪ, ﻳﺎ ﺑﻴﺎﻓﺖ, ﻳﺎ ﺑﺨﺮﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﻓﺮﺯﻧﺪﻱ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺁﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻭ ﻫﻼﻙ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯﻣﺎﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﺨﻮﺭﺩ.

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺑﺰ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻥ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺖ ﺍﻭ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ

ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﮔﻮﻳﻨﺪ:

ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ.

ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺑﺰ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻳﺪﻥ ﻭ ﺧﻮﺭﺩﻥ, ﺩﻟﻴﻞ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻛﻨﺪ, ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻃﻌﻢ ﺧﻮﺵ ﻭ ﻧﻴﻜﻮ ﺑﻮﺩ.ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻌﻢ ﻧﺎﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩ. ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻛﻨﺪ.

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺑﺰ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺯﻳﺮﮎ ﻭ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﻭ ﭼﺎﻻﮐﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻔﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﺵ. ﺑﺰ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻴﮑﻮ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺫﺍﺗﺎ ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮎ ﻭ ﺗﻨﺒﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﻮﮐﻮﻝ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﺰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻫﺸﺪﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻨﺒﻠﻲ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻭ ﭘﺮ ﺗﺤﺮﮎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺰﻱ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻳﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺁﻥ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﻫﻮﺵ ﻭ ﺩﺭﺍﻳﺖ ﻭ ﺟﻨﺐ ﻭ ﺟﻮﺵ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺳﺖ. ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺰ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺒﺎﺏ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﮐﺒﺎﺏ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺷﻴﺮ ﺑﺰ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﮑﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﺷﻴﺪﻥ ﺷﻴﺮ ﺑﺰ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﺰ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﮔﻠﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﺷﺎﺵ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻱ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺮﻩ ﺍﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﭘﺮﻧﻌﻤﺖ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻔﺮﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ. ﭼﻴﺪﻥ ﭘﺸﻢ ﺑﺰ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺗﻨﻴﺪﻥ ﭘﺸﻢ ﺑﺰ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻴﮑﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻌﻤﺖ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺰﻫﺎﻱ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﭼﺮﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻮﺳﻤﻲ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﻭ ﻛﺴﺐ ﺛﺮﻭﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ.

2 ﺍﮔﺮﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺑﺰ ﻧﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﺥ ﺑﺰﻧﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺷﻤﺎ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ.

3 ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺰ ﻧﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﻲ ﺍﺩﺑﺎﻧﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

4 ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺷﻴﺮ ﺑﺰ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﻣﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:

ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺑﺰ: ﺛﺮﻭﺕ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺑﺰ:ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ

گردآوری: تیم وبسایت تفریحی سرگرمی ناتیلوسﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲ: ﻧﮕﺮﺍﻧﻴﻬﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ: ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﭘﺸﺖ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲ: ﻳﻚ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﻟﭙﺬﻳﺮ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲ ﺭﻭﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 101

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﭘﺮﺧﺎﺵ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺪﺗﺎﻥ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺭﻯ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺧﺎﺵ ﻛﻨﻨﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﺍﻓﺮﺍ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 94

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺁﻧﺎﻧﺎﺱ: ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺿﻴﺎﻓﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺳﻔﺮﻩ ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﺮﻳﺪﻥ ﺁﻧﺎﻧﺎﺱ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﻴﺪ, ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ‏ﻛﻨﻨﺪﻩ‏ﺍﻯ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺁﻧﺎﻧﺎﺱ ﺑﺨﻮﺭ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 118

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﺒﺮﻱ ﺧﻮﺵ ﻭ ﺳﺮﻭﺭ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ. ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺸﻢ ﺁﻭﺭﺩ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﻣﺰﺩ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺷﻲ ﮐ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 106

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺷﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 88

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭼﻴﺰﻫﺎﻯ ﺗﻠﺦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﭼﻴﺰ ﺗﻠﺨﻲ ﺭﺍ ﻣﺰﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺵ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ. ﻳﻚ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﺗﻠﺦ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻳﺪ: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻳﺪ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 114

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﺍﺳﺖ. ﺩﻳﺪﻥ ﺑﺎﻍ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻰ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻧﺸﺪﻩ, ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 93

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺍﺳﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﮔﺎﺯﺩﺍﺭ, ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰ‏ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻫﺎﻯ ﺩﻟﺮﺑﺎ ﻭ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 68

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺷﻨﻴﺪﻥ ﭘﮋﻭﺍﻙ ﺻﺪﺍﻯ ﻛﺴﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺑﺪﻯ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻳﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 90

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺗﻔﺸﻠﻪ ﻫﻤﻲ ﺧﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺧﻮﺭﺩ, ﻳﺎﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺑﺪﺍﻥ ﺳﺒﺐ ﺭﻧﺠﻮﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﺗﻔﻠﺸﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ, ﻫﻴﭻ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﺗﻔﺸﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 89

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺍﺧﻄﺎﺭﻱ ﺟﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺬﺭ ﻛﻨﻴﺪ. ﺯﻳﺮﺍ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ. 2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺍﺳﺖ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 101

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﺝ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ‏ﺭﻭﻳﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﺝ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰ‏ﺁﻳﻴﺪ ﻭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﺮﺝ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰ‏ﮔﺮﺩﺩ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻯ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 87

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺗﻮﻟﺪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺷﻰ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻳﺪ. ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻩ‏ﺍﻳﺪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺭﺳﻴﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 104

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺟﺎﺩﻭﺋﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ: ﻓﺘﻨﻪ. ﺩﻭﻡ: ﻓﺮﻳﺐ. ﺳﻮﻡ: ﻣﻜﺮﻭﺣﻴﻠﻪ. ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻭ ﺑﺪ ﺧﻮﺍﻫﻲ. ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ. ﺷﺸﻢ: ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﺒﻮﺩ. ﺟﺎﺩﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 116

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ: ﻛﻔﺮ, ﺩﻭﻡ: ﺗﺤﻴﺮ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻲ, ﺳﻮﻡ: ﻓﺮﻭﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎﺭﻫﺎ, ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺑﺪﻋﺖ, ﭘﻨﺠﻢ: ﺩﺭ ﺿﻼﻟﺖ ﻭﮔﻤﺮﺍﻫﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 100

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺑﻄﺮﯼ: ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺑﯽ ﻓﮑﺮﯼ ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺑﻄﺮﯼ: ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﺎﻳﻌﻲ ﺷﻔﺎﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻄﺮﻱ ﺍﺳﺖ , ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 91

ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﻣﻮﻱ ﺟﻠﻮﻱ ﺳﺮﺵ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻃﺎﺱ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﻭ ﻣﻮﻱ ﺭﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺪﻙ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺍﻭ ﻃﺎﺱ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﺳﺘﻪ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 82

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﭘﻴﺴﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ: ﻣﺎﻝ. ﺩﻭﻡ: ﻣﻴﺮﺍﺙ. ﺳﻮﻡ: ﻣﻨﻔﻌﺖ. ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﭘﻴﺴﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻣﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺗﻦ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 126

لطفا نظر خود را درباره مطلبی که خوانده‌اید، بنویسید...
نام شریف شما :
آدرس ایمیل:
مطلب :
کپی از مطالب این سایت تنها با ذکر فاتحه رایگان است
مجله تفریحی و سرگرمی ناتیلوس   Natilos.ir © 2024 - 2015
V 9.8