• فناوری
  • سرگرمی
همچنین در ناتیلوس بخوانید


تعبیر خواب پرتقال/تعبیر پرتقال در خواب


مغالطه تجددگرایی / مغالطه ناشی از یک پیش فرض نادرست
انواع باتری لپ تاپ از چه جنسی هستند + بررسی
کاربرد فناوری نانو در صنعت خودرو سازی (فیزیک دهم) تاثیر نانو
خوردن هندوانه باعث درد مفاصل و ضعف جنسی می‌شود
پشت پرده مذاکرات وین / در چه صورتی ایران به کره شمالی تبدیل می شود؟
دانلود 22 مداحی و سروده برتر مهدی سلحشور بهترین مهدی سلحشور
علت امر به معروف و نهی از منکر چیست چرا باید امر به معروف بکنیم
اندازه گیری زمان از دوران باستان تا عصر حاضر
واقعه گوهرشاد ارتباطی با کشف حجاب نداشته است
فرهنگی که سَمبُل و اسطوره‌هایش «امیرحسین تتلو»، «مائده هُژَبری» و «اسکپتیک» باشد، عمیقاً دچار بحران شده است.
چرا الکترون به داخل هسته سقوط نمی کند؟
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی انواع سنگهای رسوبی و دگرگونی
قبله عالم ناصرالدین شاه قاجار و امیرحسین خان تتلو در نسل امروز
نگاهی بر عملکرد سرورهای پراکسی از نگاه مهندسی شبکه
کاربرد سنگ تراورتن در ساختمان ها و کاشی
رشد واقعی صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟‌
ثروت و ثروتمند از نظر ایلان ماسک
دانلود تمام صوت تلاوت های احمد علی العجمی MP3
همتی: زاکانی سوپر پوششی است + فیلم مردم با رای‌ اعتراض خود را نشان دهند
سردار فدوی: مردم نباید اجازه دهند لیبرال ها در انتخابات وارد بشوند
تعبیر خواب پرتقال
Dream Interpretation يكشنبه 9 مرداد 1401 بازدید: 99
پرتقال

پرتقال

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻭ ﮐﺎﻣﺮﻭﺍﺋﻲ ﺍﺳﺖ. ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻣﻴﻮﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺵ ﻋﻄﺮ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﮐﻬﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ, ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻟﮏ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻟﻬﻴﺪﻩ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﺑﻲ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﮐﺎﻝ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﺭﺩ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻣﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ ﻳﺎ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺧﻴﻠﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﻴﺪ ﻳﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺧﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻴﺪ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﮔﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺩﺭﺧﺖ ﭘﺮ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﭘﺎﮐﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻱ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﺮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﮐﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﮔﺮ ﺗﺮﺵ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺷﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻥ‏ﺩﻫﻨﺪﻩ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺷﻰ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻣﻰ‏ﭼﻴﻨﻴﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﻳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻏﻢ ﻣﺒﺪﻝ ﻣﻰ‏ﺷﻮﺩ.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮﻯ ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰ‏ﻛﻨﺪ. ﺧﺮﻳﺪﻥ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﺸﻘﺘﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺭﻭﺍﺑﻄﻰ ﭘﺎﻙ ﻭ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺑﺎﺷﻴﺪ, ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻧﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻳﺪ: ﺟﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ

ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﻴﺪ: ﻳﻚ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﻙ ﻭ ﺻﺎﺩﻕ

ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻣﻲ ﺧﺮﻳﺪ: ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ

ﻣﺮﺑﺎﻱ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻣﺮﮒ ﻋﺪﻩ ﺍﻱ ﺳﺮﺑﺎﺯ

ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺩﺭﺧﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ: ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ.

ﻳﻚ ﺩﺭﺧﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻣﻲ ﻛﺎﺭﻳﺪ: ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻔﺮ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺭﻓﺖ.

ﺭﻧﮓ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﻲ: ﭘﻮﻝ ﻭﺷﺎﺩﻱ

ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻣﺮﮒ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺷﻤﺎ.

ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﺮﻧﮓ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﻲ: ﻳﻚ ﺩﻭﺭﺓ ﺧﻮﺏ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﮓ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺧﺮﻳﺪ: ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻟﻲ

ﮔﻠﻬﺎﻱ ﺩﺭﺧﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

ﺍﺯ ﮔﻠﻬﺎﻱ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻳﻚ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺳﻌﺎﺩﺗﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻳﺪ.

ﻳﻚ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﮔﻠﻬﺎﻱ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﺭﻭﻱ ﺳﺮﺗﺎﻥ ﺍﺳﺖ: ﭘﺎﻛﻲ ﻭ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

گردآوری: تیم وبسایت تفریحی سرگرمی ناتیلوسﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺮﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﭘﺮﻣﺮﻍ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻬﺘﺮﻱ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﭘﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﮔﻮﻳﻨﺪ: ﭘﺮ ﺩﻳﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ, ﻗﻮﺕ ﭘﻨﺎﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 101

ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺟﻮﯼ ﺁﺏ ﻭ ﭘﺎﮐﻴﺰﻩ ﻭ ﮔﻮﺍﺭﺍﻳﯽ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻭ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺗﻮﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﺟﻮﻳﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺁﺏ ﺯﻻﻝ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺪﻳﻊ ﻭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﯼ ﻣ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 53

چراغ نفتی...


+ ادامه مطلب
بازدید: 107

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻐﻠﻰ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 84

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﻳﻚ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﻤﻞ ﻣﺮﻳﺾ: ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻳﻚ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺧﺎﻟﻲ: ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 108

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﺮﻭﺭ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﺗﺮﻭﺭ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ, ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﻣﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 132

انسان هميشه از مال و دارايي خودش مي بخشد و بخشش از دارائي ديگران بخشيدن ناميده نمي شود مال نيز چيزي است که انسان به آن متکي و دل بسته است و همچنان که در بيداري به دشواري مي توانيم از مال و دارائي خويش...


+ ادامه مطلب
بازدید: 82

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﮔﻮﺋﻲ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﻳﻚ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﮔﻮﺋﻲ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ:ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﮔﻮﺋﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﻣﺸﺎﺟ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 85

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻯ ﺟﺎﻥ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﺳﺖ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻥ, ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺖ. ﻳﺎ ﻣﺎﻝ ﻳﺎﻋﻴﺎﻝ ﻣﻮﺍﻓﻖ. ﺍﮔﺮ ﺑ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 98

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺍﻱ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺁﺑﻲ ﺯﻻﻝ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺑﺒﻴﻨﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 117

ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺟﻬﻮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺩ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻮﺩ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 113

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﺗﺮﻩ ﻓﺮﻧﮕﻲ: ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﺗﺮﻩ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻳﺪ: ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺮﻩ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻳﺪ: ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺮﻩ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﻳﻚ ﻛﺸﻮ: ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 174

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺟﻮﺟﻪ ﺗﻴﻐﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ, ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﺯﺷﺖ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺑﺪﺧﻮﻱ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﻴﻐﯽ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺭﺍ ﻗﻬﺮ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﻴﻐﯽ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺨﻮﺭﺩ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 81

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺟﻮﺷﻲ , ﭼﺮﻙ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﻳﺎﻛﺎﺭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻛﻨﺪ , ﻳﺎ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺛﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ. 2 ﺍﮔﺮ ﺑﺮﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺧﻮ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 112

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه آب خانه همي ساخت، دليل كند كه به جمع كردن مال دنيا، حريص گردد و راغب گردد و نخواهد كه از مال خود چيزي خرج كند، و بعضي از معبران گفته اند دليل كند كه زن جادوي...


+ ادامه مطلب
بازدید: 85

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ: ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭﺩﺭﻭﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ: ﺧﺒﺮﻫﺎﻱ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﺮﻳﻀﺨﺎﻧﻪ: ﻏﺼﻪ ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﻫﺴﺘﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 135

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﺑﭙﺮﻳﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﺁﻣﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﻭ ﺭﻭﺍ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﺮﻳﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺍﻭ ﺑﺮﻭﺩ. ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 140

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻂ ﺍﺳﺘﻮﺍ: ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺵ ﻭ ﺧﺮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﺯ ﺧﻂ ﺍﺳﺘﻮﺍ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ. ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻮﺍ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﺭﻗﺒﺎ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻧﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 66

لطفا نظر خود را درباره مطلبی که خوانده‌اید، بنویسید...
نام شریف شما :
آدرس ایمیل:
مطلب :
کپی از مطالب این سایت تنها با ذکر فاتحه رایگان است
مجله تفریحی و سرگرمی ناتیلوس   Natilos.ir © 2024 - 2015
V 9.8