• فناوری
  • سرگرمی
همچنین در ناتیلوس بخوانید


تعبیر خواب پهلو/تعبیر پهلو در خواب


نامه استمداد کارگران اخراج شده شهرداری کرج خطاب به اژه ای
آیا استفاده از نام و عنوان پلتفرم‌های خارجی فیلتر شده منع قانونی دارد؟
چرا از اُلگویِ سازندگی هاشمی تا اُلگویِ تشکیل کار گروه ویژه کشور در باتلاق باقی ماند
مروری بر خواص مقوی آب پرتقال خواص باور نکردنی آب پرتقال
انواع چوب و خواص فیزیکی و شیمیایی تمام چوب ها
پرسش و پاسخ اصحاب پیامبر با امامان درباره معاد و روز رستاخیز
دستگاه ها و درایورها و مدیریت آن ها
آموزش استفاده از گوگل وب مستر
انیمیشن های سیلندر و سوپاپ و ساز و کار های حرکتی موتور
بوسیدن دست امام خمینی مانند بوسیدن دست محمدرضا شاه، شرک کفر است
دانستني هايي درباره ي سحابي خرچنگ
ترفندهایی در ویندوز که هرگز از آنها نشنیده اید!
فارکس چیست؟ هرآنچه باید از فارکس بدانید
مسائل مهم کشور از دید صدا و سیما کدام هستند؟
جدید ترین زمر یا کد تقلب بازی GTA7 برای PS2
معرفی 6 روش کسب درآمد از وبسایت در ایران
احکام فقهی مبطلات نماز
خوردن بیش ازحد فلفل تند، موجب مرگ می‌شود نخورید
رمز عبور کامپیوتر یا دکستاپ خود را تغییر دهید نحو تغییر رمز عبور ویندوز
دانلود ۵۰ سرود و شعر زیبا در مورد شهدا گمنام و مدافع حرم
تعبیر خواب پهلو
Dream Interpretation يكشنبه 9 مرداد 1401 بازدید: 80
پهلو

پهلو

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:

ﺩﻳﺪﻥ ﭘﻬﻠﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻭﻝ: ﺯﻥ,

ﺩﻭﻡ: ﺩﺧﺘﺮ,

ﺳﻮﻡ: ﻛﻨﻴﺰﻙ,

ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺧﺎﺩﻡ,

ﭘﻨﺠﻢ: ﭘﻴﺮﺯﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﭘﻬﻠﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﭼﭗ ﺍﻭ ﺁﻣﺎﺱ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻛﻨﻴﺰﻙ ﺍﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺁﺑﺴﺘﻦ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺍﻭ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﻥ ﺁﻟﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺍﻭ ﺑﻴﻔﺘﺎﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺍﻭ ﺑﭽﻪ ﺑﻲ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻬﺎﺩﻩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﻏﻤﻲ ﺳﺨﺖ ﺭﺳﺪ.

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺍﻭ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﻳﺎ ﻋﻴﺎﻝ, ﻭﻱ ﺭﺍ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﭼﭗ ﻭﻱ ﺟﺪﺍ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻴﻔﺘﺎﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻭ ﻋﻴﺎﻟﺶ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺍﻭ ﺯﺭﺩ ﺷﺪﻩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻋﻴﺎﻟﺶ ﺭﻧﺠﻮﺭ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺍﻭ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﻮﺭﻱ ﺑﻴﻔﺘﺎﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺯﻧﺪﻱ ﻋﺎﻟﻢ ﺁﻳﺪ ﻭ ﭘﺎﺭﺳﺎ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺍﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻣﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﻭﻱ ﻗﻮﻱ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻗﻮﺕ ﻋﻴﺎﻝ ﺍﻭ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﻭﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮﺩ ﺗﺎﻭﻳﻠﺶ ﺑﻪ ﺧﻼﻑ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ.

ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ, ﺯﻳﺮﺍ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﻓﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﭘﺲ ﻫﺮ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺷﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻴﻨﺪ, ﺗﺎﻭﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻛﻨﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍﺻﻞ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺍﻭ ﻣﺎﺭﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺯﻧﺪﻱ ﺁﻳﺪ.

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﭘﻬﻠﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﺭﺍ ﺯﻥ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻔﺎﻳﺲ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺫﮐﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﺯﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺩ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ, ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭﺩ ﭘﻬﻠﻮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ, ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺁﺯﺭﺩﮔﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺒﻴﻨﺪ, ﺯﻧﻲ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺁﺯﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻮﻫﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﻤﻪ ﺷﻮﻫﺮ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺭﻡ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﻳﮏ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻓﺎﺵ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﻭﺋﻴﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﮔﻴﻞ ﻳﺎ ﻏﺪﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺧﻮﺩ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺯﻥ ﻳﺎ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﺴﺪ ﻣﻲ ﻭﺭﺯﺩ.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

1 ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺷﻴﺌﻲ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﺔ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﻲ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﻭ ﺳﺮﺩﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﺳﺔ ﺻﺒﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

3 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﭼﺎﻕ ﻭ ﮔﻮﺷﺘﺎﻟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

گردآوری: تیم وبسایت تفریحی سرگرمی ناتیلوسﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﻳﻚ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻨﺪﺟﻮﺭﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ: ﺍﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﻌﻼ ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺑﺶ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ: ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﺣﺴﻮﺩ ﮔﻴﺮﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﺑﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺑﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ:...


+ ادامه مطلب
بازدید: 105

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻥ, ﺧﺪﻣﺘﻜﺎﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ, ﻛﻪ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺑﺮ ﻛﺪﺧﺪﺍﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﻋﻴﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻔﻘﻪ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺗﺎﻭﻩ ﻧﻮ ﺩﺍﺷﺖ ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﺪﻭ ﺩﺍﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺘﻜﺎﺭﻱ ﻣﺼﻠﺢ ﺍﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ, ﻳﺎ ﺍ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 65

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﻧﺎﻟﻴﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺍﻳﻤﻦ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻗﺎﻧﻊ ﻭ ﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺷﺎﻛﺮ ﺑﻮﺩ, ﺗﺎﻭﻳﻠﺶ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺻﺤﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺍﺳ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 128

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺷﮓ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺑﺮﺁﻳﺪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩ, ﺍﻭﻝ: ﺷﺎﺩﻱ ﻭ ﺧﺮﻣﻲ, ﺩﻭﻡ: ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ, ﺳﻮﻡ: ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻮﺩ. ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪ ﺍﺷﮓ ﺳﺮﺩ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺍﻭ ﻫﻤﻲ ﺑ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 165

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻰ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻥ‏ﺩﻫﻨﺪﻩ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰ‏ﻛﻨﺪ. ﺷﻤ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 103

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﻓﺮﻭﺗﻨﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪﻩ‏ﺍﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻰ‏ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 108

انسان هميشه از مال و دارايي خودش مي بخشد و بخشش از دارائي ديگران بخشيدن ناميده نمي شود مال نيز چيزي است که انسان به آن متکي و دل بسته است و همچنان که در بيداري به دشواري مي توانيم از مال و دارائي خويش...


+ ادامه مطلب
بازدید: 86

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻭﺍﻻ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ. 2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 94

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺎﻍ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ. ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺎﻍ ﻣﻴﻮﻩ ﻗﺪﻡ ﻣﻲ ﺯﻧﻴﺪ: ﻫﺮﺁﺭﺯﻭﻳﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﻳﻚ ﺑﺎﻍ ﻣﻴﻮﻩ ﻣﻲ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 94

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﺳﺖ. ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺮﻭﺗﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ. 2 ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 91

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﻛﺴﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﺩﺍﺭﻳﺪ , ﺍﮔﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ. 2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 99

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺑﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﺧﻲ ﻃﻠﺐ ﺭﻭﺯﻱ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻭﻳﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﻡ ﺍﺳﺖ. ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺮﻳﺎﻥ ﺍﺯﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 109

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻠﺴﻜﻮﭖ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎﻱ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ. 2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﺴﻜﻮﭖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻧﮕﺮﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻟﺬﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻛﺴﺐ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 82

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻭ ﻋﺬﺍﺏ ﺗﻬﺪﻳﺪﺵ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﻬﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﺷﻮﺩ, ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﺧﻮﺩ, ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻭ ﻧﻤﻴﮕﺮﺩﺩ. ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 138

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺯﺷﺖ ﻭ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﻛﻰ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩﻳﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﻯ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻰ‏ﺩﻫﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻳﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻳ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 196

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺩﺑﺪﻥ ﺗﺎﺝ ﮔﻠﻲ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﻭﺕ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻬﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 2 ﺩﻳﺪﻥ ﺗﺎﺝ ﮔﻠﻲ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 104

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻋﻀﻮ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﺧﻮﺩ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺓ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 90

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻰ‏ﻛﻨﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰ‏ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺑ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 98

لطفا نظر خود را درباره مطلبی که خوانده‌اید، بنویسید...
نام شریف شما :
آدرس ایمیل:
مطلب :
کپی از مطالب این سایت تنها با ذکر فاتحه رایگان است
مجله تفریحی و سرگرمی ناتیلوس   Natilos.ir © 2024 - 2015
V 9.8