• فناوری
  • سرگرمی
همچنین در ناتیلوس بخوانید


❶تعبیر خواب تخت خواب/تعبیر تخت خواب در خواب


شاهکار دیپلماسی هلال احمر در کنفرانس بشردوستانه رهبران منطقه منا
انفصال از خدمت «مادام‌العمر» برای مدیر نمونه دوره قالیباف عیسی شریفی
افشاگری بزرگ احمدی نژاد درباره باند های امنیتی حکومتی
مقاله درباره معاد و روز رستاخیز (قسمت اول)
آیا اسلام خرافه ها و خیال های محمد پیامبر مسلمانان است
آیا ۵۰ درصد کاربران ایرانی از مسیریاب ایرانی استفاده می‌کنند؟
راز صعود رمز ارز بیت کوین در سال 2021 چه بود؟ آیا دوباره رشد قیمتی خواهد داشت؟
استفاده از رایانه خود را ساده تر کنید و راحت تر با کامپیوتر خود کار کنید
حکم جلوگیری از بارداری‏ توبکتومی و وازکتومی
خواص غدایی هندوانه در رفع سنگ کلیه + جدول ارزش غذایی
یکی از رازهای موفقیت این است که به حرف مردم بها ندهی
بیوگرافی شقایق دهقان و همسرش مهراب قاسم‌ خانی + خانواده
داستان بازی GTA3 کامل ترین داستان
آناتومی
ده دلیل کاهش رتبه سایت شما در گوگل
اثبات ولایت فقیه و لزوم رهبری به عنوان حاکم شرع بعد از ائمه
بهترین ایده های کسب و کار با سرمایه کم
پیوند انگاری در سوگیری شناختی چیست/ویژگی تئوری توطئه
کاربرد نانو در پزشکی و دارو سازی (فیزیک دهم) تاثیر علوم نانو
مغناطیس چیست، چگونه تولید میشود و خصوصیات آن چگونه است
تعبیر خواب تخت خواب
Dream Interpretation يكشنبه 9 مرداد 1401 بازدید: 34
تخت خواب

تخت خواب

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻥ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩﻱ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻭ. ﺣﺎﻟﺘﻲ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻔﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﻣﺮﺩﻱ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻢ ﺟﺴﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺭﻭﺣﻲ. ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻱ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﺭﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺛﺮ ﻣﻲ ﻧﻬﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺁﺷﻔﺘﮕﻲ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﮐﺎﻭﺵ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺭﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﮐﺜﻴﻒ ﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﮐﺸﺪ. ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﭘﺎﺭﮔﻲ ﻭ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﺮﮎ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺠﻠﻞ ﺑﺎ ﻣﻼﻓﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺍﻃﻮ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺯﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺯﻧﻲ ﺑﺎ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﻣﺠﻠﻞ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺘﺸﺎﻥ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺩﻝ ﺧﻮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﻤﻲ ﮐﺜﻴﻒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﻤﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻭﻱ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﭼﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﺪ ﻭ ﭼﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﺭﻭﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺯﻧﻲ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺍﻏﻮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺭﻳﺰﺩ. ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﮔﺮﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﺯﻳﺮ ﺁﻥ ﺑﭽﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻱ ﻳﮏ ﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺟﺪﺍﺋﻲ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ. ﺍﮔﺮ ﻣﻼﻓﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺯﺭﺩ ﺑﻮﺩ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﭼﺮﮎ ﻭ ﻟﮑﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﻣﺮﻏﻲ ﺯﻳﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻻﻧﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﺯﻳﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺸﮏ ﺭﺍ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﺭﻭﻳﺪ ﻭ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﺟﺪﺍﺋﻲ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ. ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺍﮔﺮ ﮔﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﺯﻥ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺩﻳﺪﻧﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺷﻮﻫﺮ ﺷﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻫﻮﻭ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﻳﻌﻨﻰ ﺩﭼﺎﺭ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﺗﻤﻴﺰﻯ ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺸﻴﺪﻩ‏ﺍﻳﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﻯ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻛﺜﻴﻔﻰ ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﻰ ﺍﺳﺖ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﺳﻔﻴﺪ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﺍﺳﺖ. ﺩﻳﺪﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺗﻰ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﻣﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:

ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻋﺸﻖ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻏﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.

ﻳﻚ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻣﺮﺗﺐ: ﺩﻝ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻠﺤﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ ﺭﻭﻱ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ: ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﺳﻴﺪ.

ﻳﻚ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ

ﻳﻚ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﺧﺎﻟﻲ: ﺧﻄﺮ ﻣﺮﮒ ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ

ﺑﺮ ﻟﺒﺔ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺑﺘﺎﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻳﺪ: ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ.

ﺩﺭ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻛﺲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻴﺪ: ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺨﻮﺍﺑﻴﺪ: ﺑﺰﻭﺩﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ.

ﻳﻚ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ: ﻳﻚ ﺭﺍﺯ ﻓﺎﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺭﻭﻱ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺍﻳﺪ: ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻣﺮﮒ.

ﻳﻚ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺩﺭ ﺗﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ: ﺑﻴﻮﻓﺎﺋﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﺷﻮﺋﻲ.

ﺩﺭ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﻫﺘﻞ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ.

ﻳﻚ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﺳﻔﺮﻱ: ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻚ ﻣﻠﻚ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

ﻳﻚ ﺗﺨﺖ ﻣﻲ ﺳﻮﺯﺩ: ﺭﺍﺯﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺷﺨﺎﺹ ﭘﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻣﺮﮒ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺳﺖ.

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﺷﻮﺋﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺍﺳﺖ.

گردآوری: تیم وبسایت تفریحی سرگرمی ناتیلوسﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺟﻌﺒﻪ ﭘﺮ: ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﺧﺎﻟﯽ: ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﻌﺒﻪ ﺭﺍ ﺣﻤﻞ ﮐﺮﺩﻥ: ﺳﻌﯽ ﻭ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﺎ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻛﺴﺐ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭ ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ ﺍﺳﺖ. ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 44

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﭼﺮﺧﺸﺖ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺁﺏ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻢ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭﻟﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 59

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻨﺪﻩ‏ﻯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ‏ﮔﻴﺮﻳﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 50

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ. ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻣﻴﺮﻭﻳﺪ: ﻭﻗﺎﻳﻌﻲ ﮔﺮﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺮﻙ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ:...


+ ادامه مطلب
بازدید: 58

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺁﺏ ﻓﺘﻨﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻱ ﺍﺳﺖ. ﺳﻤﺎﻭﺭ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺪ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺁﺏ ﺟﻮﺵ: ﺩﻋﻮﺍ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﻲ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 50

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺵ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻫﺴﺘﻴﺪ. ﻳﻚ ﭘﺮﺵ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: 1- ﺍﺯ ﺧﻄﺮﻱ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺧﻼﺹ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ 2- ﺩﺭﻋﺸﻖ ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺕ ﻫﺴﺘﻴﺪ. ﺩﺭ ﻳﻚ ﭘﺮﺵ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻳﺪ: ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 35

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺳﻪ ﺁﺑﮕﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺁﺏ ﺩﺍﺩ, ﻭ ﻛﺎﺳﻪ ﺁﺑﮕﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺁﺏ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺳﻪ ﺁﺑﮕﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻃﻔﻞ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻜﻢ ﻣﺎﺩﺭﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 44

ﻣﻮﻟﻒ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻧﻮﺭﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻓﺮ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 52

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺑﺎﺩﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭﻝ: ﺳﺨﻨﻲ ﺯﺷﺖ. ﺩﻭﻡ: ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻭ ﺑﺪ ﮔﻮﺋﻲ ﺳﻮﻡ: ﻛﺎﺭﻱ ﻧﮑﻮﻫﻴﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﺁﻭﺭ, ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺭﺳﻮﺍﺋﻲ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎﺩ ﺭﺍﻋﻤﺪﺍ ﻭ ﻗﺼﺪﺍ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 39

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻳﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺩ. ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 19

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ, ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ, ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻘﺎﻡ, ﺩﺭﺟﻬﺎﯼ ﺑﺎﻻ, ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 37

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ: ﻏﺮﻭﺭ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺭﻳﺪ: ﺣﺴﺎﺩﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻴﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﻟﮕﺮﻣﻲ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ: ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺧ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 38

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﻣﺨﻔﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ. ﺑﻄﺮﻳﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﺮﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺟﻴﺒﻬﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﻣﻲ ﺭﻭﺩ. ﻳﻚ ﺳﺎﻙ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻳﻚ ﺟﻮﺍ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 41

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻴﺪﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﮑﺒﺮ ﻣﻴﻮﺭﺯﺩ, ﺍﺟﻠﺶ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ, ﺑﺮ ﻇﻠﻢ ﻭ ﺳﺘ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 57

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺍﻛﺲ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﺪ: ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺭﺍ ﮔﻮﻝ ﻧﻤﻲ ﺯﺩ. ﻛﻒ ﺍﻃﺎﻗﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﺪ: ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﺪ:ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻧ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 54

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺍﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﻱ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻙ ﻳﺎ ﺯﻧﻲ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﻳﺪ. ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﭘﺮﻱ: ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻟﭙﺬﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﺍ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 32

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ‏ﻯ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺻﺪﺍﻳﻰ ﺭﺍ ﻣﻰ‏ﺷﻨﻮﻳﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﺄﻟﻪ‏ﻯ ﻣﻬﻢ ﭘﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺩ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 40

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺮﺵ ﻭﺗﻠﺦ ﻭﻧﺎﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻏﻢ ﻭﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﮐﻨﺪ ﺧﺎﺻﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺪﺗﺮ ﻭﻣﺼﻌﺐ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻌﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺍﻧﺪﮎ ﺍﺳ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 47

لطفا نظر خود را درباره مطلبی که خوانده‌اید، بنویسید...
نام شریف شما :
آدرس ایمیل:
مطلب :
کپی از مطالب این سایت تنها با ذکر فاتحه رایگان است
مجله تفریحی و سرگرمی ناتیلوس   Natilos.ir © 2022 - 2015
V 7.3