• فناوری
  • سرگرمی
همچنین در ناتیلوس بخوانید


❶تعبیر خواب ترک کردن کسی/تعبیر ترک کردن کسی در خواب


دلایلی که وب سایت شما در گوگل ایندکس نمی شود یا دیر ایندکس می شود
مشخصات چوب سرخدار taxus baccata
دولت ها کشور را هدایت می‌کنند یا سیاست‌های کلان نظام؟
دانلود مجموعه کامل سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی
رد معجزه های قرآن (مقاله کامل) بررسی کامل معجزه قرآن نقد قرآن و اسلام
چرا باید از مدافع ویندوز استفاده کنم؟
کاربرد فیزیک در پزشکی | فیزیک و انواع کاربرد های فیزیک در پزشکی
چرا باید از مدافع ویندوز استفاده کنم؟
بیوگرافی مرجانه گلچین و همسرش + علت طلاق
دانلود 10 مداحی و سروده برتر محمود کریمی بهترین محمود کریمی
فواید و ضرر ها و خواص سیب کامل ترین تحقیق
احکام فقهی ربا و حد سود بانکی در مؤسسه ها
ترتیب بندی مجدد قطعات در صفحه شروع ویندوز
آیا مشکل ایران اسلام و مذهب است | مشکل ایران کمبود مسجد و روحانی است
اهمیت تعویض پلاک در خرید و فروش خودرو
افشای علت مرگ مسعود رجوی ایدز علت مرگ مسعود رجوی
حکم بازداشت پوتین به چه معناست؟
جدید ترین زمر یا کد تقلب بازی GTA7 برای PS2
آیا جهاد بر زنان واجب است؟ آیا زنان نیز می توانند مثل مردان جهاد کنند
12 اقدام لازم بعد از هک شدن سایت
تعبیر خواب ترک کردن کسی
Dream Interpretation يكشنبه 9 مرداد 1401 بازدید: 60
ترک کردن کسی

ترک کردن کسی

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﻛﺴﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺘﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

3 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺴﺐ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺁﻭﺭﺩ.

4 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ.

5 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﻱ , ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺙ ﻛﻼﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ.

6 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﻣﺬﻫﺐ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ.

7 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺸﻨﺞ ﻭ ﺳﻮﺀ ﻇﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺫﻫﻦ ﻫﺸﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﺩ , ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

8 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻛﺸﺘﻲ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻜﺴﺖ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺮﺍﺭ ﻛﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:

ﻛﺴﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: ﻫﻮﺳﻬﺎ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ: ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮒ ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻳﺪ.

ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺑﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ ﻭ ﺷﺮﻣﺴﺎﺭﻱ

ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ: 1- ﭘﻮﻝ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ 2- ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ.

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺸﻮﻧﺪ.

ﻳﻚ ﺯﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﻩ: ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺰﺭﮒ

ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﻧﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻴﻜﻨﺪ: ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﺷﻮﺋﻲ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺗﻮﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻳﻚ ﺯﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﺑﻴﻮﻩ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﻨﺪ: ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎﻟﻲ

ﻳﻚ ﺯﻥ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﻨﺪ: ﺳﺒﻚ ﻣﻐﺰﻱ

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺗﺮﻙ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ: ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.

ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﻣﺠﺮﺩ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻙ ﺷﺪﻩ: ﺍﻭ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎ ﺯﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﻳﻚ ﺯﻥ ﺷﻮﻫﺮﺩﺍﺭ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻴﻜﻨﺪ: ﺩﺭﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺨﻮﺭﻳﺪ.

ﻳﻚ ﺯﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ.

ﻳﻚ ﺯﻥ ﺷﻮﻫﺮﺩﺍﺭ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ.

ﻣﺎﺩﺭﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ

ﭘﺪﺭﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺷﻜﺴﺖ ﺩﺭﻛﺎﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ.

ﻋﺸﻘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺣﻤﺎﻗﺖ

ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ

ﻣﺬﻫﺒﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ

ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ

ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻧﻔﻮﺫﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻟﺬﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺩ.

گردآوری: تیم وبسایت تفریحی سرگرمی ناتیلوسﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺷﻤﺎ ﭼﺮﻭﮎ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻋﺰﺕ ﻭ ﺟﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻭ ﻧﺰﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﭼﺮﻭﮎ ﻭ ﭼﻴﻦ ﺑﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻓﺰﻭﻧﻲ ﺷﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺗ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 55

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: ﺑﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ. ﻳﻚ ﻋﻄﺮﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ: ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ. ﺑﻮﻫﺎﻱ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭﺍﺛﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ: ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ. ﺍﺗﺮ ﻳ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 56

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺳﺮﺧﻮﺵ: ﺩﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﺧﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﻏﻤﮕﻴﻦ: ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻤ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 65

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﻰ ﻣﻰ‏ﻛﻨﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻐﻠﻰ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺪﻫﻰ‏ﺍﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ‏ﻛﻨﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 64

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺳﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺗﺎﻭﻳﻞ, ﻣﺮﺩﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺁﺳﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩ, ﺑﻪ ﺗﺎﻭﻳﻞ ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﻪ ﺧﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﺘﺮ, ﻭ ﺁﺭﺩ ﻧﻴﻜﻮ ﻓﺮﻭ ﻣﻲ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 118

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﺎﻡ ﭘﺮ ﺁﺏ ﻳﺎ ﮔﻼﺏ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﺪﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺨﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎ ﻛﻨﻴﺰﻙ ﺧﺮﺩ ﻭ ﺍ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 58

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﻮﺷﮕﺬﺭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻴﺪ , ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﻔﺮﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﻣﻼﻝ ﺁﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ. 2 ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 62

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺩﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﻭ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ. 2 ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﻟﺨﺮﺟﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺪﻱ ﺳﻮﻕ ﺧﻮﺍﻫﻴ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 115

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﻏﺮﺑﺎﻝ ﻳﺎ ﺍﻟﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ, ﻣﺮﺩﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ ﻫﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﻏﺮﺑﺎﻝ ﻳﺎ ﺍﻟﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺯﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻓﻀﻮﻝ, ﻳﺎ ﺧﺎﺩﻣﻲ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺮﺑﺎﻝ ﻳﺎ ﺍ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 89

ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺩﻭﺷﻴﺰﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﻲ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﺷﻴﺰﮔﻲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺯﻧﻲ ﻳﺎ ﻛﻨﻴﺰﻛﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﺩﻭﺷﻴﺰﮔﻲ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺑﺴﺘﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 62

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺟﻮﺷﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ: ﺑﺰﺭﮔﻲ. ﺩﻭﻡ: ﭘﻨﺎﻩ. ﺳﻮﻡ: ﻗﻮﺕ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪﻱ. ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﻣﺎﻝ. ﭘﻨﺠﻢ: ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ. ﺷﺸﻢ: ﺯﻳﺎﺩﺗﻲ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻳﺎﻧﺖ, ﺟﻮﺷﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻣﻮﻧﺲ ﻭ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 69

ﻫﺎﻧﺲ ﮐﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ‏ﻯ ﭘﺪﺭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺳﺖ. ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺻﺪﺍﻯ ﻣﻮﻋﻈﻪ‏ﻯ ﭘﺪﺭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻥ‏ﺩﻫﻨﺪﻩ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺩﻯ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 121

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ: ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻋﺰﻳﺰ. ﺩﻭﻡ: ﺑﺨﺖ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ. ﺳﻮﻡ: ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻛﺎﻣﺮﺍﻧﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻭ ﺣﺸﻤﺖ. ﭘﻨﺠﻢ: ﺧﺒﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎﻃﻞ ﺍﺳﺖ. ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 69

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻓﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭﻱ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 44

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﺷﻬﺮﺗﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻳﺪ. 2 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﺯ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺄﺱ ﻧﻮﻣﻴﺪﻱ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 55

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﻧﺠﻴﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺍﮔﺮ ﻭﻗﺘﺶ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻲ ﻭﻗﺖ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﻧﺠﻴﺮ ﻫﻤﻲ ﺧﻮﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﺪﻭ ﺑﺨﺸﻴﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺸﻤﻴﺎ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 56

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺑﯽ ﺍﺩﺏ ﺑﻮﺩﻥ: ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺷﻤﺎ ﺑﻲ ﺍﺩﺏ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺟﺎﻳﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﺑﻲ ﺍﺩﺏ ﺑﺎﺷﺪ: ﺍﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻳﻚ ﺯﻥ ﺑﻲ ﺍﺩﺏ ﺑﺎ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 59

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻨﺪﻩ‏ﻯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ‏ﮔﻴﺮﻳﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 58

لطفا نظر خود را درباره مطلبی که خوانده‌اید، بنویسید...
نام شریف شما :
آدرس ایمیل:
مطلب :
کپی از مطالب این سایت تنها با ذکر فاتحه رایگان است
مجله تفریحی و سرگرمی ناتیلوس   Natilos.ir © 2022 - 2015
V 7.3