❶دانلود مجموعه سخنرانی رائفی پور سال 96


سخنان عارفانه
دانلود سخنرانی تحولات منطقه + پرسش و پاسخ استاد رائفی پور 1396/12/07
Download Raefi Poor Tahavolat Mantaghe
تحولات منطقه + پرسش و پاسخ

تحولات منطقه + پرسش و پاسخ

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/12/07

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور تحولات منطقه + پرسش و پاسخ در شهر تهران دانلود تحولات منطقه + پرسش و پاسخ رائفی پور یمن در منطقه تحولات منطقه سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی زنان ونوسی استاد رائفی پور 1396/11/29
Download Raefi Poor Zanane Venusi
زنان ونوسی

زنان ونوسی

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/11/29

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور زنان ونوسی در شهر تهران دانلود زنان ونوسی رائفی پور پرسش و پاسخ,علی اکبر رائفی پور زنان ونوسی سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی نقش ایران در نابودی داعش استاد رائفی پور 1396/11/28
Download Raefi Poor -Naghshe Iran Dar Nabudi Daesh
نقش ایران در نابودی داعش

نقش ایران در نابودی داعش

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/11/28

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور نقش ایران در نابودی داعش در شهر تهران دانلود نقش ایران در نابودی داعش رائفی پور نقش ایران در نابودی داعش سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی انقلاب اسلامی، مظلوم اما مقتدر استاد رائفی پور 1396/11/21
Download Raefi Poor Enghelab Eslami Mazlum Ama Moghtader
انقلاب اسلامی، مظلوم اما مقتدر

انقلاب اسلامی، مظلوم اما مقتدر

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/11/21

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور انقلاب اسلامی، مظلوم اما مقتدر در شهر تهران دانلود انقلاب اسلامی، مظلوم اما مقتدر رائفی پور بحث های سیاسی انقلاب اسلامی سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی مظلومیت اهل بیت استاد رائفی پور 1396/11/20
Download Raefi Poor Mazlumiate Ahle Beit --- Dar Jame Afghanestanihaye Moghim Iran
مظلومیت اهل بیت

مظلومیت اهل بیت

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/11/20

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مظلومیت اهل بیت در شهر تهران دانلود مظلومیت اهل بیت رائفی پور مظلومیت اهل بیت سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی رفاقت با شهدا استاد رائفی پور 1396/11/19
Download Raefi Poor Refaghat Ba Shohada
رفاقت با شهدا

رفاقت با شهدا

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/11/19

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور رفاقت با شهدا در شهر تهران دانلود رفاقت با شهدا رائفی پور رفاقت با شهدا رائفی پور سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی موضوع فضائل حضرت زهرا فاطمیه 96 استاد رائفی پور 1396/11/13
Download Raefi Poor Fazael Hazrat Zahra
موضوع فضائل حضرت زهرا فاطمیه 96

موضوع فضائل حضرت زهرا فاطمیه 96

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/11/13

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور موضوع فضائل حضرت زهرا فاطمیه 96 در شهر تهران دانلود موضوع فضائل حضرت زهرا فاطمیه 96 رائفی پور ویژگی های حضرت زهرا سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی اخلاق و خانواده استاد رائفی پور 1396/11/05
Download Raefi Poor Akhlagh Va Khanevade
اخلاق و خانواده

اخلاق و خانواده

شهر: بوشهر
تاریخ مراسم: 1396/11/05

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور اخلاق و خانواده در شهر بوشهر دانلود اخلاق و خانواده رائفی پور دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع اخلاق و خانواده سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی نقد مسئولین تا نقد معصومین 2 استاد رائفی پور 1396/10/26
Download Raefi Poor Az Naghde Masulin Ta Naghde Masumin
نقد مسئولین تا نقد معصومین 2

نقد مسئولین تا نقد معصومین 2

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/10/26

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور نقد مسئولین تا نقد معصومین 2 در شهر تهران دانلود نقد مسئولین تا نقد معصومین 2 رائفی پور نقد رائفی پور 2 سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی از نقد مسئولین تا نقد معصومین 1 استاد رائفی پور 1396/10/22
Download Raefi Poor Az Naghde Masulin Ta Naghde Masumin
از نقد مسئولین تا نقد معصومین 1

از نقد مسئولین تا نقد معصومین 1

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/10/22

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور از نقد مسئولین تا نقد معصومین 1 در شهر تهران دانلود از نقد مسئولین تا نقد معصومین 1 رائفی پور نقد روحانی سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی یکصدمین سالگرد هولوکاست ایرانی استاد رائفی پور 1396/10/19
Download Raefi Poor Iran
یکصدمین سالگرد هولوکاست ایرانی

یکصدمین سالگرد هولوکاست ایرانی

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/10/19

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور یکصدمین سالگرد هولوکاست ایرانی در شهر تهران دانلود یکصدمین سالگرد هولوکاست ایرانی رائفی پور قحطی بزرگ سخنرانی رائفی پور درباره قحطی بزرگ سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی شاخصه ها و ویژگی های حکومت مهدوی استاد رائفی پور 1396/10/15
Download Raefi Poor Shakhesehaye Hokumate Mahdavi
شاخصه ها و ویژگی های حکومت مهدوی

شاخصه ها و ویژگی های حکومت مهدوی

شهر: کرج
تاریخ مراسم: 1396/10/15

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور شاخصه ها و ویژگی های حکومت مهدوی در شهر کرج دانلود شاخصه ها و ویژگی های حکومت مهدوی رائفی پور حکومت مهدوی رائفی پور سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی 39 سال با انقلاب اسلامی استاد رائفی پور 1396/10/12
Download Raefi Poor 39 Year In IRAN
39 سال با انقلاب اسلامی

39 سال با انقلاب اسلامی

شهر: ایلام
تاریخ مراسم: 1396/10/12

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور 39 سال با انقلاب اسلامی در شهر ایلام دانلود 39 سال با انقلاب اسلامی رائفی پور سخنرانی رائفی پور انقلاب اسلامی 39 سال سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی حماسه 9 دی و اعظرازات اخیر مردم استاد رائفی پور 1396/10/10
Download Raefi Poor Hemase 9Dey
حماسه 9 دی و اعظرازات اخیر مردم

حماسه 9 دی و اعظرازات اخیر مردم

شهر: رودهن
تاریخ مراسم: 1396/10/10

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور حماسه 9 دی و اعظرازات اخیر مردم در شهر رودهن دانلود حماسه 9 دی و اعظرازات اخیر مردم رائفی پور اعظرازات اخیر مردم قیام مردم در مرداد شهریور 97 سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی از جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی استاد رائفی پور 1396/09/30
Download Raefi Poor Az Jomhuri Eslami Ta Enghelab Eslami
از جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی

از جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/09/30

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور از جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی در شهر تهران دانلود از جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی رائفی پور سخنرانی جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی روایت عهد 57 فتوحات غیر اسلامی استاد رائفی پور 1396/09/30
Download Raefi Poor Fotuhate Gheire Eslam
روایت عهد 57 فتوحات غیر اسلامی

روایت عهد 57 فتوحات غیر اسلامی

شهر: روایت عهد 57
تاریخ مراسم: 1396/09/30

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور روایت عهد 57 فتوحات غیر اسلامی در شهر روایت عهد 57 دانلود روایت عهد 57 فتوحات غیر اسلامی رائفی پور فتوحات رائفی پور روایت عهد 57 سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی خانواده و رسانه استاد رائفی پور 1396/09/22
Download Raefi Poor Khanevade Va Resaneh
خانواده و رسانه

خانواده و رسانه

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/09/22

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور خانواده و رسانه در شهر تهران دانلود خانواده و رسانه رائفی پور تاثیر خانواده در رسانه سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی تحولات منطقه سوریه استاد رائفی پور 1396/09/17
Download Raefi Poor Tahavolat Mantaghe
تحولات منطقه سوریه

تحولات منطقه سوریه

شهر: مشهد مقدس
تاریخ مراسم: 1396/09/17

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور تحولات منطقه سوریه در شهر مشهد مقدس دانلود تحولات منطقه سوریه رائفی پور ماجرای سوریه در خاورمیانه سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی ضرورت طرح مباحث مهدوی در جامعه استاد رائفی پور 1396/09/17
Download Raefi Poor Zarurate Tarhe Mabahese Mahdaviat Dar Jamee
ضرورت طرح مباحث مهدوی در جامعه

ضرورت طرح مباحث مهدوی در جامعه

شهر: مشهد مقدس
تاریخ مراسم: 1396/09/17

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ضرورت طرح مباحث مهدوی در جامعه در شهر مشهد مقدس دانلود ضرورت طرح مباحث مهدوی در جامعه رائفی پور بحث مهدوی در جامعه سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی فتنه های آخرالزمان 96 استاد رائفی پور 1396/09/12
Download Raefi Poor Fetnehaye Akharo zaman
فتنه های آخرالزمان 96

فتنه های آخرالزمان 96

شهر: بیرجند
تاریخ مراسم: 1396/09/12

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور فتنه های آخرالزمان 96 در شهر بیرجند دانلود فتنه های آخرالزمان 96 رائفی پور فتنه های ظهور رائفی پور سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی فرصت ها و تهدید های فضای مجازی استاد رائفی پور 1396/09/12
Download Raefi Poor Forsatha Va tahdidat Fazaye Majazi
فرصت ها و تهدید های فضای مجازی

فرصت ها و تهدید های فضای مجازی

شهر: بیرجند
تاریخ مراسم: 1396/09/12

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور فرصت ها و تهدید های فضای مجازی در شهر بیرجند دانلود فرصت ها و تهدید های فضای مجازی رائفی پور اینترنت رائفی پور فضای مجازی سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی در روز آغاز امامت امام زمان (عج) استاد رائفی پور 1396/09/07
Download Raefi Poor Aghaze Emamate Emam Zaman
در روز آغاز امامت امام زمان (عج)

در روز آغاز امامت امام زمان (عج)

شهر: مهدیه تهران
تاریخ مراسم: 1396/09/07

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در روز آغاز امامت امام زمان (عج) در شهر مهدیه تهران دانلود در روز آغاز امامت امام زمان (عج) رائفی پور نیمه شعبان سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی عید بیعت 96 استاد رائفی پور 1396/09/07
Download Raefi Poor Eide Beyat
عید بیعت 96

عید بیعت 96

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/09/07

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور عید بیعت 96 در شهر تهران دانلود عید بیعت 96 رائفی پور مراسم عید بیعت 96 سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی زیارت جاده استاد رائفی پور 1396/08/18
Download Raefi Poor Ziarat Jadeh
زیارت جاده

زیارت جاده

شهر: موکب مسجد مقدس جمکران
تاریخ مراسم: 1396/08/18

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور زیارت جاده در شهر موکب مسجد مقدس جمکران دانلود زیارت جاده رائفی پور مجموعه سخنرانی زیارت جاده تمام سخنرانی زیارت جاده سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی شهادت امام حسن مجتبی شب 1 و 2 استاد رائفی پور 1396/08/05
Download Raefi Poor Emam Hasan Mojtaba
شهادت امام حسن مجتبی شب 1 و 2

شهادت امام حسن مجتبی شب 1 و 2

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/08/05

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور شهادت امام حسن مجتبی شب 1 و 2 در شهر تهران دانلود شهادت امام حسن مجتبی شب 1 و 2 رائفی پور شب 1 و شب 2 سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی از قیام عاشورا تا قیام مهدی استاد رائفی پور 1396/07/20
Download Raefi Poor Az Ghiame Ashura Ta Ghiame Mahdi
از قیام عاشورا تا قیام مهدی

از قیام عاشورا تا قیام مهدی

شهر: مازندران
تاریخ مراسم: 1396/07/20

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور از قیام عاشورا تا قیام مهدی در شهر مازندران دانلود از قیام عاشورا تا قیام مهدی رائفی پور قیام عاشورا تا قیام مهدی رائفی پور سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی مصاحبه برنامه کامنت 96 استاد رائفی پور 1396/06/5
Download Raefi Poor Mosahebe Ba Comment
مصاحبه برنامه کامنت 96

مصاحبه برنامه کامنت 96

شهر: دفتر مؤسسه مصاف
تاریخ مراسم: 1396/06/5

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مصاحبه برنامه کامنت 96 در شهر دفتر مؤسسه مصاف دانلود مصاحبه برنامه کامنت 96 رائفی پور مصاحبه رائفی پور کامنت 96 سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی در دومین سالگرد شهادت شهید احمد حاتمی استاد رائفی پور 1396/06/24
Download Raefi Poor Yadvare Shahid Hatami
در دومین سالگرد شهادت شهید احمد حاتمی

در دومین سالگرد شهادت شهید احمد حاتمی

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/06/24

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در دومین سالگرد شهادت شهید احمد حاتمی در شهر تهران دانلود در دومین سالگرد شهادت شهید احمد حاتمی رائفی پور شهید حاتمی کیست سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی در جشن عید غدیر خم استاد رائفی پور 1396/06/17
Download Raefi Poor Eyde Ghadir
در جشن عید غدیر خم

در جشن عید غدیر خم

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/06/17

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در جشن عید غدیر خم در شهر تهران دانلود در جشن عید غدیر خم رائفی پور غدیر خم انتخاب پیامبر به علی سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی بررسی عید غدیر استاد رائفی پور 1396/06/16
Download Raefi Poor Eyde Ghadir
بررسی عید غدیر

بررسی عید غدیر

شهر: مشهد مقدس
تاریخ مراسم: 1396/06/16

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور بررسی عید غدیر در شهر مشهد مقدس دانلود بررسی عید غدیر رائفی پور انتخاب امام علی به عنوان جانشین سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی عید غدیر استاد رائفی پور 1396/06/16
Download Raefi Poor Eyde Ghadir
عید غدیر

عید غدیر

شهر: مشهد مقدس
تاریخ مراسم: 1396/06/16

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور عید غدیر در شهر مشهد مقدس دانلود عید غدیر رائفی پور شیعه در قرآن اثبات علی در قرآن سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی در جمع مدافعان حرم استاد رائفی پور 1396/06/15
Download Raefi Poor Dar Jame Modafean Harram
در جمع مدافعان حرم

در جمع مدافعان حرم

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/06/15

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در جمع مدافعان حرم در شهر تهران دانلود در جمع مدافعان حرم رائفی پور مدافعان حرم سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی برنامه هاکریا 2040 ریشه های دشمنی ایران و اسرائیل استاد رائفی پور 1396/06/10
Download Raefi Poor Shabake Khabar
برنامه هاکریا 2040 ریشه های دشمنی ایران و اسرائیل

برنامه هاکریا 2040 ریشه های دشمنی ایران و اسرائیل

شهر: شبکه خبر
تاریخ مراسم: 1396/06/10

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور برنامه هاکریا 2040 ریشه های دشمنی ایران و اسرائیل در شهر شبکه خبر دانلود برنامه هاکریا 2040 ریشه های دشمنی ایران و اسرائیل رائفی پور دانلود برنامه هاکریا 2040 ریشه های دشمنی ایران و اسرائیل سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی یادواره شهدا استاد رائفی پور 1396/06/07
Download Raefi Poor Yadvare Shohada
یادواره شهدا

یادواره شهدا

شهر: شهر ری
تاریخ مراسم: 1396/06/07

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور یادواره شهدا در شهر شهر ری دانلود یادواره شهدا رائفی پور مجموعه سخنرانی یادواره شهدا سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی تاثیر نخبگان در جامعه اسلامی استاد رائفی پور 1396/05/16
Download Raefi Poor Tasire Nokhbegan Dar Jamee Eslam
تاثیر نخبگان در جامعه اسلامی

تاثیر نخبگان در جامعه اسلامی

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/05/16

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور تاثیر نخبگان در جامعه اسلامی در شهر تهران دانلود تاثیر نخبگان در جامعه اسلامی رائفی پور سخنرانی نخبگان 1396/05/16 سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی اسلحه ذوالفقار استاد رائفی پور 1396/04/02
Download Raefi Poor Aslahe Zolfaghar
اسلحه ذوالفقار

اسلحه ذوالفقار

شهر: توضیحات
تاریخ مراسم: 1396/04/02

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور اسلحه ذوالفقار در شهر توضیحات دانلود اسلحه ذوالفقار رائفی پور + توضیحات اسلحه مصاف سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی شب قدر 96 استاد رائفی پور 1396/03/27
Download Raefi Poor Shabe Ghadr-96
شب قدر 96

شب قدر 96

شهر: مشهد مقدس
تاریخ مراسم: 1396/03/27

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور شب قدر 96 در شهر مشهد مقدس دانلود شب قدر 96 رائفی پور شب قدر 96 رائفی پور سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی شب قدر 96 استاد رائفی پور 1396/03/23
Download Raefi Poor Shabe Ghadr
شب قدر 96

شب قدر 96

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/03/23

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور شب قدر 96 در شهر تهران دانلود شب قدر 96 رائفی پور شب قدر رائفی پور سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی خانواده مهدوی استاد رائفی پور 1396/03/22
Download Raefi Poor Khanevadeh Mahdavi
خانواده مهدوی

خانواده مهدوی

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/03/22

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور خانواده مهدوی در شهر تهران دانلود خانواده مهدوی رائفی پور خانواده مهدوی سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی وظایف منتظران مهدی استاد رائفی پور 1396/03/05
Download Raefi Poor Vazayef Montazeran
وظایف منتظران مهدی

وظایف منتظران مهدی

شهر: هشتگرد
تاریخ مراسم: 1396/03/05

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور وظایف منتظران مهدی در شهر هشتگرد دانلود وظایف منتظران مهدی رائفی پور وظایف منتظران مهدی سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی بحث های سیاسی انتخابات 96 استاد رائفی پور 1396/02/25
Download Raefi Poor Entekhabat
بحث های سیاسی انتخابات 96

بحث های سیاسی انتخابات 96

شهر: قم
تاریخ مراسم: 1396/02/25

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور بحث های سیاسی انتخابات 96 در شهر قم دانلود بحث های سیاسی انتخابات 96 رائفی پور انتخابات 96 سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی احیای نیمه شعبان 96 استاد رائفی پور 1396/02/21
Download Raefi Poor Ehya Mahdavi
احیای نیمه شعبان 96

احیای نیمه شعبان 96

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/02/21

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور احیای نیمه شعبان 96 در شهر تهران دانلود احیای نیمه شعبان 96 رائفی پور مراسم بی نظیر احیای نیمه شعبان سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی روایت عهد 55 نظام سازی و کارآمدی در دهه چهارم انقلاب (2) استاد رائفی پور 1396/02/14
Download Raefi Poor Nezam Sazi Va Karamadi Dar Dahe Chaharom Enghelab
روایت عهد 55 نظام سازی و کارآمدی در دهه چهارم انقلاب (2)

روایت عهد 55 نظام سازی و کارآمدی در دهه چهارم انقلاب (2)

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/02/14

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور روایت عهد 55 نظام سازی و کارآمدی در دهه چهارم انقلاب (2) در شهر تهران دانلود روایت عهد 55 نظام سازی و کارآمدی در دهه چهارم انقلاب (2) رائفی پور نظام سازی و کارآمدی در دهه چهارم انقلاب سخنرانی سیاسی رائفی پور سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی سبک زندگی اسلامی استاد رائفی پور 1396/02/10
Download Raefi Poor Sabke Zendegi Eslami
سبک زندگی اسلامی

سبک زندگی اسلامی

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/02/10

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور سبک زندگی اسلامی در شهر تهران دانلود سبک زندگی اسلامی رائفی پور سبک زندگی اسلامی رائفی پور سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی مشکلات جوانان استاد رائفی پور 1396/01/27
Download Raefi Poor Moshkelate Javanan
مشکلات جوانان

مشکلات جوانان

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/01/27

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مشکلات جوانان در شهر تهران دانلود مشکلات جوانان رائفی پور مشکلات جوانان سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی مشکلات جوانان استاد رائفی پور 1396/01/27
Download Raefi Poor Moshkelate Javanan
مشکلات جوانان

مشکلات جوانان

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/01/27

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مشکلات جوانان در شهر تهران دانلود مشکلات جوانان رائفی پور رائفی پور مشکلات جوانان سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی انتخابات 96 استاد رائفی پور 1396/01/26
Download Raefi Poor Entekhabat
انتخابات 96

انتخابات 96

شهر: تهران
تاریخ مراسم: 1396/01/26

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور انتخابات 96 در شهر تهران دانلود انتخابات 96 رائفی پور سیاست انتخابات 96 سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی انتخابات، اصول انقلاب استاد رائفی پور 1396/01/24
Download Raefi Poor Entekhabat Tehransar
انتخابات، اصول انقلاب

انتخابات، اصول انقلاب

شهر: تهرانسر
تاریخ مراسم: 1396/01/24

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور انتخابات، اصول انقلاب در شهر تهرانسر دانلود انتخابات، اصول انقلاب رائفی پور بحث های سیاسی انتخابات 96 سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی شاخصه های انقلابی گری استاد رائفی پور 1396/01/23
Download Raefi Poor Shakhesehaye Enghelabi Gari
شاخصه های انقلابی گری

شاخصه های انقلابی گری

شهر: شیراز
تاریخ مراسم: 1396/01/23

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور شاخصه های انقلابی گری در شهر شیراز دانلود شاخصه های انقلابی گری رائفی پور انقلابی سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی رئیس جمهور خوب، بد، زشت استاد رائفی پور 1396/01/22
Download Raefi Poor Khub Bad Zesht
رئیس جمهور خوب، بد، زشت

رئیس جمهور خوب، بد، زشت

شهر: مشهد مقدس
تاریخ مراسم: 1396/01/22

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور رئیس جمهور خوب، بد، زشت در شهر مشهد مقدس دانلود رئیس جمهور خوب، بد، زشت رائفی پور رئیس جمهور ایران سخنرانی رائفی پوردانلود سخنرانی تحلیل انتخابات در ایران استاد رائفی پور 1396/01/17
Download Raefi Poor Election Iran
تحلیل انتخابات در ایران

تحلیل انتخابات در ایران

شهر: سالن اجتماعات رفاه
تاریخ مراسم: 1396/01/17

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور تحلیل انتخابات در ایران در شهر سالن اجتماعات رفاه دانلود تحلیل انتخابات در ایران رائفی پور تحلیل انتخابات در ایران (با رویکرد انتخابات ریاست جمهوری) سخنرانی رائفی پورکپی از مطالب این سایت تنها با ذکر فاتحه رایگان است
کدنویس و بهینه ساز سایت: سيادت   Natilos.ir © 2021 - 2015
V 6.4