• فناوری
  • سرگرمی
همچنین در ناتیلوس بخوانید

❶Vahid Mazinani from IRAN PAPERS and publications Vahid Mazinani وحید مزینانی


وزیر اقتصاد خواستار فروش ایران خودرو و سایپا شد+جزئیات درخواست رسمی خاندوزی از دولت
دانلود مجموعه سخنرانی های روایت عهد رائفی پور (از 1 تا 57)
آناتومی دستگاه های بدن + عکس تمام رنگی و شفاف
مادلین آلبرایت به خاطر نقش آمریکا در «کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» عذرخواهی نکرده است
جذابیت پنهان تئوری توطئه | چرا تئوری های توطئه جذاب هستند؟
خواص عجیب فندق برای درمان بیماری پوست و مو
ایجاد یک حساب کاربر
شایعه به رسمیت شناخته‌شدن سکس در سوئد به عنوان ورزش
هک کردن وب سایت دانشگاه به دلیل گرفتن نمره 9
12 خواسته پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا از ایران + توضیحات کامل
چگونه احیای برجام باعث توسعه کشور می شود؟
جریمه های گوگل را بشناسید دلیل و علت جریمه های گوگل و پناتلی های گوگل
انفصال از خدمت «مادام‌العمر» برای مدیر نمونه دوره قالیباف عیسی شریفی
انیمیشن ساختار موتور موشک ها ، هواپیما ، جت ها و طیاره ها GIF
چرا الکترون به داخل هسته سقوط نمی کند؟
سوگیری شناختی خوشه انگاری چیست؟/توهم توطئه
وزیر اقتصاد خواستار فروش ایران خودرو و سایپا شد+جزئیات درخواست رسمی خاندوزی از دولت
دانلود مجموعه سخنرانی های روایت عهد رائفی پور (از 1 تا 57)
آناتومی دستگاه های بدن + عکس تمام رنگی و شفاف
مادلین آلبرایت به خاطر نقش آمریکا در «کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» عذرخواهی نکرده است
جذابیت پنهان تئوری توطئه | چرا تئوری های توطئه جذاب هستند؟
خواص عجیب فندق برای درمان بیماری پوست و مو
ایجاد یک حساب کاربر
شایعه به رسمیت شناخته‌شدن سکس در سوئد به عنوان ورزش
هک کردن وب سایت دانشگاه به دلیل گرفتن نمره 9
12 خواسته پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا از ایران + توضیحات کامل
چگونه احیای برجام باعث توسعه کشور می شود؟
جریمه های گوگل را بشناسید دلیل و علت جریمه های گوگل و پناتلی های گوگل
انفصال از خدمت «مادام‌العمر» برای مدیر نمونه دوره قالیباف عیسی شریفی
انیمیشن ساختار موتور موشک ها ، هواپیما ، جت ها و طیاره ها GIF
چرا الکترون به داخل هسته سقوط نمی کند؟
سوگیری شناختی خوشه انگاری چیست؟/توهم توطئه
Vahid Mazinani from IRAN PAPERS and publications Vahid Mazinani وحید مزینانی
Vahid Mazinani from IRAN سه شنبه 20 خرداد 1399 بازدید: 436
Vahid Mazinani from IRAN PAPERS and publications Vahid Mazinani وحید مزینانی

Vahid Mazinani from IRAN PAPERS and publications Vahid Mazinani وحید مزینانی

Surname:MAZINANI Firstname:VAHID Nationality:Iran Date of Birth: 29 July 1986 Cellphone:+98 9909600694 Vahid Mazinani Gender:Male Marital status:single
Curriculum vitae

Personal information:


Surname:MAZINANI                             Firstname:VAHID

Nationality:Iran

Date of Birth: 29 July 1986

Cellphone:+98 9909600694               Gender:Male       Marital status:single

Email:vahid.mazinani@gmail.com

Languageskills:

Persian:native
Chinese:  3 year practice
English:Fluent
English Score:
IELTSscore: 7 (Academic)
 

Educational backgrounds:


IRAN

M.Sc.2009-2011 – Materials Engineering,AmirKabir University of Technology(AUT),Tehran,Iran,result:16.04out of20.

ThesisTitle:synthesisandcharacterization ofcompositenafion membranes

B.Sc.2002-2008 _Materials Engineering, Sharif university of Technology) Top1 University in Iran),Tehran,Iran.


Workexperience:


Most recent:

IRAN: Kharazmi company:

Working on desulfurization catalysts for gas. synthesis of zinc oxide alumina sorbents.


lithium ion battreies

Natianal University : 1 year Working on


lithium ion battreies,RVC,GRAPHENE OXIDE

POWDER preparation

English Teacher in KiSH institute for 5 years.


Fuel cell research center,2009 to2012.


Professional and research experience:


High Temperature PEM Fuel cell membrane synthesis (Inorganic/Organiccomposite thin film casting and applying electric Field to achieve high conductive channels).


PEM Fuel cell membranes (synthesisand characterization) composite PEM Fuel cell Nafion membranes.

 
Li-sulfur battery cathode and protective layers fabrication and assembling cells in Glove Box. Reticulate dvitreous carbon electrode fabrication for Li-Air Battery Graphene oxide Fabrication and characterizations

Poly Aniline Graphene Oxide composite fabrication and characterizations

SOFC membranes synthesis and characterization

Synthesis of NiO for semiconductor application.Synthesis and Application of NiO as Electrochromism.


Internationa ljournal papers:

Link to publicaons:   hps://scholar.google.com/cita  ons?user=2TxxysAAAAAJ&hl=en


1. Synthesis and characterization of composite nafion membrane for PEM fuel cells,  Journal of fuel cell science and technology 11 (3), 031004

 
2. Synthesis and characterization of nickel oxide nanoparticle with wide band gap energy prepared via thermo chemical processing

Nano sci. Nano technol. Int. J 4 (1), 6-9

3. Synthesis and characterization of Bismuth oxide nanoparticles via sol-gel method

AJER 3 (4), 162-5.

4. Synthesis of Yttria-Doped Bi2O3 Nano powders Via Sol Gel Used in Electrolyte of Solid Oxide Fuel Cell

International Journal of Engineering Research 3 (4), 267-270.

5. Synthesis of CoAl2O4 spinel from cobalt-loaded zeolite-A

6. Effect of primary materials ratio and their stirring time on Sic Nanoparticle production efficiency through sol gel process

                  American Journal of Engineering Research 3, 317-321

7. Effect of pH on SiC nanopowder synthesized by sol-gel method

Journal of Metallurgy and Materials Science 56 (NON-SCI), 143-147

 

 

Honors:

2002 top 0.5% (ranked59) among 3000 participants in the university entrance  examfor B.Sc.degree.
 

2009 ranked 12 among2000 B.Sc.participantsin the university entrance exam for M.Sc.
 
Achieving IELTS band score 7 on the first time.
 
Computer skills: outstanding ability to become skilled at

New computer software. Outstanding :windows,internet and MS Office (Word,Exceland

powerpoint) Excellent: MATLAB ,Factsage, Photoshop,  digitizeand AutoCAD

Good :Solid Works, CATIA

Outside interest:

Swimming ,reading ,mountain climbing, riding, listening to music

References:

Dr.HadiTabaian

tabaian@aut.ac.ir

Dr.Hamid Omidvar

Omidvar@aut.ac.ir

Mohammad Halali

halali@sharif.edu
لطفا نظر خود را درباره مطلبی که خوانده‌اید، بنویسید...
نام شریف شما :
آدرس ایمیل:
مطلب :
کپی از مطالب این سایت تنها با ذکر فاتحه رایگان است
کدنویس و بهینه ساز سایت: سيادت   Natilos.ir © 2020 - 2015
V 5.7