• فناوری
  • سرگرمی
همچنین در ناتیلوس بخوانید


تعبیر خواب جوراب/تعبیر جوراب در خواب


چطور می توانم یک ویروس را پیدا کنم و آن را حذف کنم؟
فواید حجاب و تشکیل گشت پوشش توسط پلیس نیویورک!
بهترین قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری را از کجا پیدا کنیم؟
چگونگی آسیب رساندن کرفس به جنین و سقط جنین
برخی از مهم ترین خواص پرتقال را حتما بدانید
استفاده از چندین و چند زبان مختلف در ویندوز و ثبت آن
دانلود مجموعه کامل انیمیشن فرمانروایان مقدس + تمام قسمت ها
خواص فلفل سیاه و مضرات فلفل، فواید فلفل سیاه
خواص دارویی درماني و روانی سيب، سيب معجزه میکند سيب
مفاهیم: شبکه مجازی اختصاصی (VPN) چیست؟
سی اس اس (CSS) چیست؟ Cascading Style Sheet
خواص دارویی و مضرات و فایده های جادویی هندوانه در بدن
پرتقال ,نارنگی ,لیمو و این همه خاصیت مفید برای این میوه ها را بدانید
ولایت در ترازوی عدالت! چرا تلقی رایج از ولایت فقیه، مانع تحقق عدالت است؟
نامه استمداد کارگران اخراج شده شهرداری کرج خطاب به اژه ای
چگونه مشکلات چاپ را در ویندوز برطرف کنم نحو انجام دادن مشکلات پرینتر
احکام ارث پدر به فرزند (مقاله کامل)
آیا فیسبوک و اینستاگرام خواستار حضور و فعالیت در ایران شدند؟
احکام فقهی اجاره کردن و اجاره دادن
نقش فيزيک در فناوري هاي بهداشت و درمان از اشعه ايکس تا هولوگرافي
تعبیر خواب جوراب
Dream Interpretation دوشنبه 10 مرداد 1401 بازدید: 113
جوراب

جوراب

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:

ﺟﻮﺭﺍﺏ ﭘﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ.ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺍﻭ ﺑﻮﻱ ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﺁﻣﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﮒ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻣﺪﺡ ﻭﺛﻨﺎﻳﺶ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻮﻱ ﻧﺎﺧﻮﺵ ﻛﻨﺪ, ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻼﻣﺖ ﻭ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺍﻭ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻛﻮﺓ ﻧﺪﻫﺪ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺍﻭ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ, ﺧﺎﺩﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭ ﺯﻧﺎﻥ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻧﻮ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﻳﺴﻤﺎﻥ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﺎﺩﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺨﺮﺩ, ﻳﺎ ﺯﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻝ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺯﺭﺩ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﺎﺩﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﮔﻮﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺍﻭ ﺳﺮﺥ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﺎﺩﻣﻲ ﺷﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺮﻡ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺍﻭ ﺳﻴﺎﻩ ﺍﺳﺖ, ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﻣﺼﻠﺢ ﺍﺳﺖ, ﻧﻴﻜﻮ ﺍﺳﺖ, ﺍﮔﺮ ﻣﻔﺴﺪ ﺍﺳﺖ, ﺑﺪ ﺑﻮﺩ, ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺑﺶ ﭼﺮﻛﻴﻦ ﻭ ﻛﻬﻦ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺧﺎﺩﻣﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺘﻬﻢ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺑﺶ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺴﻮﺧﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻣﺮﮒ ﺧﺎﺩﻡ ﺑﻮﺩ, ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺑﻮﻱ ﺧﻮﺵ ﺩﻫﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻛﻮﺓ ﻣﺎﻝ ﺑﺪﻫﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻮﻱ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻧﺎﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻛﻮﺓ ﻣﺎﻝ ﻧﺪﻫﺪ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮ ﻭﻱ ﺩﺭﺍﺯ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺍﻭ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺪﺍﻡ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺳﺖ, ﺍﮔﺮ ﭘﻮﺳﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺘﺮ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﻤﺖ ﻭ ﺍﺻﻴﻞ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺳﺐ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺧﺎﺩﻣﺶ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﻣﻬﺘﺮ ﻭ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺨﺠﻴﺮ ﺍﺳﺖ, ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ.

ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺩﺭ ﭘﺎﻱ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺳﻔﻴﺪ ﻭ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﻱ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻛﻮﻩ ﻣﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ.

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﻭ ﺯﻥ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﻣﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﮐﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﻃﺒﻌﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻭ ﺧﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﺟﻮﺭﺍﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻲ ﺍﺯ ﺯﺍﻧﻮﻱ ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺩ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻱ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﻣﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻗﺼﻮﺭ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻳﻢ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺑﺮﻭ. ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺭﺍﺑﻲ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺒﻼ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺭﺍﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺩﺍﺷﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﭼﺸﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ. ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻳﺎ ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﻭ ﺧﺪﺷﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺁﺑﺮﻭﻱ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﮐﺎﻣﻞ ﻭﻟﻲ ﭘﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺍﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ. ﻳﮏ ﻟﻨﮕﻪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ. ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻧﻮ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﺭﻭﻳﺪ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ. ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻳﺎ ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺜﻴﻒ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ. ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻣﺎ ﺭﻧﮕﻲ ﺯﺷﺖ ﻭ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻣﺎ ﺑﻮﻱ ﺑﺪ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺵ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻭ ﻣﻨﺰﺟﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﮐﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺒﮏ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺎ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﭘﺸﺖ ﻭ ﺭﻭ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﻮﺭﺍﺑﻲ ﺭﺍ ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﺭﺍﺯﻱ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻣﻲ ﮐﻮﺷﻴﻢ ﻭ ﺳﻌﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﮐﺴﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﻮﺩ.

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺍﺑﺮﻳﺸﻤﯽ –ﺯﻧﺎﻧﻪ-: ﻓﻼﮐﺖ

ﺟﻮﺭﺍﺑﻬﺎﯼ ﭘﺎﺭﻩ: ﻣﺒﻠﻎ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

1 ﺩﻳﺪﻥ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻲ ﺑﻨﺪﻭﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﻟﺬﺕ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

2 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻧﺦ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻠﻨﺪﺵ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻟﻲ ﺯﺷﺖ ﻭ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﺩ.

3 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻠﻨﺪﻱ ﭘﺮ ﻧﻘﺶ ﻭ ﻧﮕﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﻮﺷﻴﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ.

ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﮔﻮﻳﻨﺪ:

ﺟﻮﺭﺍﺏ, ﻣﺎﻝ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

گردآوری: تیم وبسایت تفریحی سرگرمی ناتیلوسﺟﯽ ﺍﭺ ﻣﻴﻠﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺘﻴﺠﻪ‏ﻯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻰ‏ﮔﻴﺮﻳﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭ ﺷﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺳﺖ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 144

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺁﺷﻨﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻥ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﺒﺮﻯ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 84

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﺪ, ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﻣﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ‏ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﻣﻰ‏ﺁﻭﺭﻧﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 59

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﭘﺮﺧﺎﺵ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺪﺗﺎﻥ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺭﻯ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺧﺎﺵ ﻛﻨﻨﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﺍﻓﺮﺍ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 76

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺟﻨﮕﻞ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﮏ: ﻏﻢ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻭ ﺧﻨﮏ: ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺟﻨﮕﻞ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ: ﻳﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺟﻨﮕﻞ ﻭﺣﺸﯽ: ﻳﮏ ﺍﺭﺙ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺍﺯﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ , ﺑﻼﯼ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 91

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺷﻰ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻳﺪ. ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ: ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﻨﻨﺪﺓ ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺑﺰﻭﺩﻱ ﻭ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 128

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﺳﻜﻰ ﺭﻭﻯ ﻳﺦ ﻫﺴﺘﻴﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻛﻤﻚ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺎﺯﻯ ﺩﻳﺪﻳﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﺳﺘ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 62

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ: ﺷﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﺯﻥ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ: ﻋﺸﻖ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ: ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﺘﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ. ﺷﻤﺎ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 76

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﭘﺎﻙ ﻧﻮﻳﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ‏ﺍﻯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ‏ﻯ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﻰ‏ﺁﻭﺭﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭘﺎﻙ ﻧﻮﻳﺲ ﻧﺎﻣﻪ‏ﺍﻯ ﺑﺎﺷﺪ, ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰﺩﺵ ﺩﭼ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 100

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮﺭﻱ: ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﻳﻚ ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺭﻱ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ: ﺷﻮﻫﺮ ﺍﻭ ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 88

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻮﻛﺲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻮﻛﺲ ﺑﺎﺷﻴﺪ, ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺗﻼﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺷﻜﺴﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻮﻛﺲ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 85

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ‏ﺍﻯ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺷﻤﺎ ﺭﺥ ﻣﻰ‏ﺩﻫﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺣﻮﺍ ﺑﺎ ﻣﺎﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ‏ﻛﻨﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻓﺮﻳﺒﻜﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻜﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 68

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﭘﺪﺭ: ﻧﻴﮑﺒﺨﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮒ: ﺷﺮﻣﺴﺎﺭﯼ ﭘﺪﺭ ﺷﺪﻥ: ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺪﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺩﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺴﺮﺍﻥ, ﺑﻴﺎ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 81

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ‏ﺍﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻰ‏ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 85

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﭼﺮﺥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﮔﺮﺩﻭﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ. ﭼﺮﺥ ﻭ ﮔﺮﺩﻭﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﮐﺎﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭼﺮﺥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺗﮑﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻴﻢ. ﺩﻳﺪﻥ ﭼﺮﺥ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺭﻭﺡ ﻣ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 88

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺑﻮﻳﻬﺎﻱ ﺧﻮﺵ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺵ ﺛﻨﺎﻱ ﻧﻴﻚ ﻣﺪﺡ ﻭ ﺫﻡ ﻭ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﺻﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﻮﻱ ﺧﻮﺵ ﺷﻨﻴﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﻱ ﺧﻮﺵ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﻨﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺮﮒ, ﺯﻳﺮﺍ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻮﻱ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 102

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺗﻮﺑﺮﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺑﺮﻛﺖ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺍﺳﺖ, ﺧﺎﺻﻪ ﻛﻪ ﻧﻮ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮﺑﺮﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﻳﺎﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻭﻱ ﺩﺍﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺴﻲ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺗﻮﺑﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻭ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪ, ﺗﺎﻭﻳﻠﺶ ﺑ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 76

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﻮﺩ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﺪﺍ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺳﻨﺖ ﻳﺎﺑﺪ, ﺯﻳﺮﺍ ﻛﻪ ﻳﻬﻮﺩﻣﺸﺘﻖ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﺪﻱ. ﺍﮔﺮ ﻣﻐﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 109

لطفا نظر خود را درباره مطلبی که خوانده‌اید، بنویسید...
نام شریف شما :
آدرس ایمیل:
مطلب :
کپی از مطالب این سایت تنها با ذکر فاتحه رایگان است
مجله تفریحی و سرگرمی ناتیلوس   Natilos.ir © 2024 - 2015
V 9.8