• فناوری
  • سرگرمی
همچنین در ناتیلوس بخوانید


❶تعبیر خواب جوراب/تعبیر جوراب در خواب


با فواید و ارزش غذایی زنجفیل آشنا شوید
آیا تغییرعقیده سیاستمداران دهه ۶۰ مایه شرمساری است؟
7 نکته اصلی در سئو عنوان صفحه
کدام‌یک باعث به‌راه‌افتادنِ وا اسلاما شدند: محتوای عنکبوت مقدس و برادران لیلا؛ یا همدردی با مردم آبادان؟
آیا هزینه برای تبلیغات اسلامی واجب تر است یا محیط زیست؟
کشورهایی که از سه عنصر عبور نکنند هرگز نمی توانند به توسعه اقتصادی برسند
درباره آزمایشگاه‌های بیولوژیک اوکراین چه می‌دانیم؟
اشتراک گذاری اینترنت را روشن یا خاموش کنید
کدام هندزفری بیسیم مناسب نیاز شماست؟
دانستنی های جالب درمورد انسان ها
دانستنی هایی درباره بیماری کبد چرب + روش های تشخیص و درمان
GIF انیمیشن موتورهاى درون سوز و اعضای داخلی و فیزیکی آن
چرا الکترون به داخل هسته سقوط نمی کند؟
حذف، تغییر یا تعمیر یک برنامه (چگونه برنامه را حذف کنیم)
افزودن، مشاهده یا مدیریت دستگاه ها و چاپگرها و درایور ها
آیا نقدینگی و پایه پولی تحت کنترل است؟
اگر ایران در جنگ پیروز شد؛ پس جامِ زهر چه بود؟
تحقیق علوم (الکتریسیته چیست)
تاثیر نوع شخصیت بر درآمد افراد کدام تیپ‌های شخصیتی درآمد بیشتری دارند؟
دانلود 30 شعر برتر درباره شهدا و دفاع مقدس و شهدا گمنام
تعبیر خواب جوراب
Dream Interpretation دوشنبه 10 مرداد 1401 بازدید: 50
جوراب

جوراب

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:

ﺟﻮﺭﺍﺏ ﭘﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ.ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺍﻭ ﺑﻮﻱ ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﺁﻣﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﮒ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻣﺪﺡ ﻭﺛﻨﺎﻳﺶ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻮﻱ ﻧﺎﺧﻮﺵ ﻛﻨﺪ, ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻼﻣﺖ ﻭ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺍﻭ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻛﻮﺓ ﻧﺪﻫﺪ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺍﻭ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ, ﺧﺎﺩﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭ ﺯﻧﺎﻥ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻧﻮ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﻳﺴﻤﺎﻥ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﺎﺩﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺨﺮﺩ, ﻳﺎ ﺯﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻝ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺯﺭﺩ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﺎﺩﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﮔﻮﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺍﻭ ﺳﺮﺥ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﺎﺩﻣﻲ ﺷﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺮﻡ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺍﻭ ﺳﻴﺎﻩ ﺍﺳﺖ, ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﻣﺼﻠﺢ ﺍﺳﺖ, ﻧﻴﻜﻮ ﺍﺳﺖ, ﺍﮔﺮ ﻣﻔﺴﺪ ﺍﺳﺖ, ﺑﺪ ﺑﻮﺩ, ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺑﺶ ﭼﺮﻛﻴﻦ ﻭ ﻛﻬﻦ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺧﺎﺩﻣﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺘﻬﻢ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺑﺶ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺴﻮﺧﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻣﺮﮒ ﺧﺎﺩﻡ ﺑﻮﺩ, ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺑﻮﻱ ﺧﻮﺵ ﺩﻫﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻛﻮﺓ ﻣﺎﻝ ﺑﺪﻫﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻮﻱ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻧﺎﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻛﻮﺓ ﻣﺎﻝ ﻧﺪﻫﺪ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮ ﻭﻱ ﺩﺭﺍﺯ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺍﻭ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺪﺍﻡ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺳﺖ, ﺍﮔﺮ ﭘﻮﺳﺘﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺘﺮ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﻤﺖ ﻭ ﺍﺻﻴﻞ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺳﺐ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺧﺎﺩﻣﺶ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﻣﻬﺘﺮ ﻭ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺨﺠﻴﺮ ﺍﺳﺖ, ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ.

ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺩﺭ ﭘﺎﻱ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺳﻔﻴﺪ ﻭ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﻱ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺯﻛﻮﻩ ﻣﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ.

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﻭ ﺯﻥ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﻣﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﮐﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﻃﺒﻌﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻭ ﺧﻴﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ. ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﺟﻮﺭﺍﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻲ ﺍﺯ ﺯﺍﻧﻮﻱ ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺩ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻱ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﻣﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻗﺼﻮﺭ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻳﻢ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺑﺮﻭ. ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺭﺍﺑﻲ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺒﻼ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺭﺍﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺩﺍﺷﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﭼﺸﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ. ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻳﺎ ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﻭ ﺧﺪﺷﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺁﺑﺮﻭﻱ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﮐﺎﻣﻞ ﻭﻟﻲ ﭘﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﻳﺎ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺍﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ. ﻳﮏ ﻟﻨﮕﻪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ. ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻧﻮ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﺭﻭﻳﺪ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ. ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻳﺎ ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺜﻴﻒ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ. ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻣﺎ ﺭﻧﮕﻲ ﺯﺷﺖ ﻭ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﻣﺎ ﺑﻮﻱ ﺑﺪ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺵ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻭ ﻣﻨﺰﺟﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﮐﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺒﮏ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺎ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﭘﺸﺖ ﻭ ﺭﻭ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﻮﺭﺍﺑﻲ ﺭﺍ ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﺭﺍﺯﻱ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻣﻲ ﮐﻮﺷﻴﻢ ﻭ ﺳﻌﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﮐﺴﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﻮﺩ.

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺍﺑﺮﻳﺸﻤﯽ –ﺯﻧﺎﻧﻪ-: ﻓﻼﮐﺖ

ﺟﻮﺭﺍﺑﻬﺎﯼ ﭘﺎﺭﻩ: ﻣﺒﻠﻎ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

1 ﺩﻳﺪﻥ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻲ ﺑﻨﺪﻭﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﻟﺬﺕ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

2 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻧﺦ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻠﻨﺪﺵ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻟﻲ ﺯﺷﺖ ﻭ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﺩ.

3 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻠﻨﺪﻱ ﭘﺮ ﻧﻘﺶ ﻭ ﻧﮕﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﻮﺷﻴﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ.

ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﮔﻮﻳﻨﺪ:

ﺟﻮﺭﺍﺏ, ﻣﺎﻝ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

گردآوری: تیم وبسایت تفریحی سرگرمی ناتیلوسﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﺎﺭ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩ ﻋﺎﺷﻘﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﺒﻴﻨﺪ, ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻰ‏ﻛﻨﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 39

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺐ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩ, ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻧﺠﺎﺕ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 29

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺷﺮﺍﻓﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻳﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ: ﻳﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﻋﺸﻖ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﺧﻮﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﯼ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻥ: ﺳﻮﺀ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺩﺭ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 37

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺑﺎﻧﮓ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻧﻴﻜﻮ ﺑﻮﺩ, ﻣﮕﺮ ﻣﺮﻏﻲ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺎﻝ ﺑﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ, ﻛﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺍﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﺎﺭ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺑﻴﻢ ﺍﺳﺖ, ﺑﺎﻧﮓ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﻠﺦ, ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺑﻴﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 32

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻛﺮﺩﻥ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ: ﺷﻌﺐ ﻭﻗﺒﺢ ﻭ ﺯﺷﺘﻲ. ﺩﻭﻡ: ﺯﻳﺎﻥ. ﺳﻮﻡ: ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ. ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺍﺭﺯﺍﻧﻲ ﻧﺮﺥ, ﻣﮕﺮ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺤﻤﺪ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 21

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻧﺎﺭﺷﻴﺴﺖ: ﻛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺁﺷﻨﺎ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺁﻧﺎﺭﺷﻴﺴﺖ: ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺤﺘﺎﻁ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﻳﻚ ﺁﻧﺎﺭﺷﻴﺴﺖ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ: ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﺷﺮﺍﻓﺘ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 17

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻰ‏ﺍﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﻛﺮﺩ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺿﻰ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻰ‏ﺍﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﻣﻰ‏ﻛﻨﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻰ‏ﺧﻮﺍﻫﻴ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 31

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ. ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﭘﺸﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺑﻪ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 36

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ, ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ, ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻘﺎﻡ, ﺩﺭﺟﻬﺎﯼ ﺑﺎﻻ, ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 29

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭﻝ: ﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ. ﺩﻭﻡ: ﺩﻳﻦ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﻲ. ﺳﻮﻡ: ﺍﺳﻼﻡ. ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﻓﺮﺯﻧﺪ. ﭘﻨﺠﻢ: ﻣﺎﻝ. ﺷﺸﻢ: ﻋﻠﻢ. ﻫﻔﺘﻢ: ﺯﻳﺎﺩﺗﻲ ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻣﺎﻝ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 46

ﺗﺎﻡ ﭼﺖ ﻭﻳﻨﺪﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺩﻣﻲ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ , ﺗﻌﺒﻴﺮﺵ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻮﺵ , ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ ﺁﺩﻣﺨﻮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻭﻳﺎﻱ ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﻲ ﻧﻴﺴﺖ , ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩﻱ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 47

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺯﻳﺒﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺮﻭﺗﻰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻰ‏ﺁﻭﺭﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺐ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭘﻴﺎﺩﻩ‏ﺭﻭﻯ ﻫﺴﺘﻴﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻰ‏ﺭﺳﻴﺪ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 25

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺗﺮﺏ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻥ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﺳﺖ. ﺧﺎﺻﻪ ﻛﻪ ﺧﻮﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﺴﻲ ﺗﺮﺏ ﺑﺪﻭ ﺩﺍﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻛﺲ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺍﻭ ﺭﺳ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 30

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺁﺩﻡ ﭘﺴﺘﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﻣﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﭘﺴﺖ ﻣﻰ‏ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺩﻋﻮﺍ ﻭ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ....


+ ادامه مطلب
بازدید: 37

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻮﺟﻮﺵ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ: ﺧﺒﺮﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻳﻚ ﺯﻥ ﻣﺴﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 48

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺻﺪﺍﻱ ﺑﻮﻕ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻳﺪ: ﺧﺒﺮﻫﺎﻱ ﺧﻮﺵ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﻮﻕ ﻣﻴﺪﻣﻴﺪ: ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﻱ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻮﻕ ﻣﻴﺪﻣﻨﺪ: ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﻮﻕ ﺷﻜﺎﺭ ﻣﻴﺪﻣﻴﺪ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 53

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻪ ﭼﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻪ ﺩﻳﮓ ﺍﺳﺖ. ﺗﻪ ﭼﻴﻦ ﻣﺎﺋﺪﻩ ﻭ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﺪ, ﺗﻪ ﭼﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻥ ﺑﺎﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﮑﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﻧ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 38

آبادي دو مفهوم را تداعي مي کند. اول عمران و آبادي و دوم ده و روستا. در مورد نخست چنان چه در خواب ببينيم که مشغول آباد کردن جائي هستيم ويا به بناي ساختماني مشغوليم، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 54

لطفا نظر خود را درباره مطلبی که خوانده‌اید، بنویسید...
نام شریف شما :
آدرس ایمیل:
مطلب :
کپی از مطالب این سایت تنها با ذکر فاتحه رایگان است
مجله تفریحی و سرگرمی ناتیلوس   Natilos.ir © 2022 - 2015
V 7.3